Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston. Siihen kuuluu 8 jäsentä ja kirkkoherra puheenjohtajana. Kirkkoneuvoston sihteerinä on talouspäällikkö. Nämä toimivat myös esittelijöinä. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa talousasioiden hoitamisesta ja sopimuksista. Se valmistelee myös asiat valtuustolle. Se valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkkoneuvosto 2023-2024
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Emmi Lintonen ja jäseniksi seuraavat henkilöt: Asta Jaakkola, 
Päivi Kallionpää, Marjo Kotioja-Partanen, Jari Marjamäki, Mika Penttilä, Sari Rämö Hannu Ylitalo. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra Esa Löytömäki ja sihteerinä talouspäällikkö Raila Joki.

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2022

Pöytäkirja 7, 8.6.2022

Pöytäkirja 8, 24.8.2022

Pöytäkirja 9, 5.10.2022

Pöytäkirja 10, 16.11.2022

Pöytäkirja 11, 14.12.2022

Pöytäkirjat 2023

Pöytäkirja 1, 8.2.2023

Pöytäkirja 2, 22.3.2023

Pöytäkirja 3, 10.5.2023