Talousarvio

Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Vuoden 2021 kirkollisveroprosentiksi on vahvistettu 1,4 %. Koko maassa kirkollisveroprosentti on 1,68 ja Tampereen hiippakunnassa 1,66. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.5.2021 päättänyt, että myös vuonna 2022 kirkollisveroprosentti säilyy 1,4.

Tilinpäätös

Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmien liitetietoineen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Forssan seurakunnan talousarvio vuodelle 2020 oli alijäämäinen 162 600 euroa. Tilinpäätöksessä 2020 ylijäämä oli  181 592 euroa.

Forssan seurakunnalle tilitettiin kirkollisveroa hieman ennakoitua vähemmän. Kirkollisverotulo pysyi edellisvuoden tasolla.

Seurakunnan väkiluku vuoden 2020 lopussa oli 12 490, mikä on 214 jäsentä vähemmän kuin vuoden alussa. Väestö ikääntyy ja syntyvyys on laskenut. Seurakuntaan kuuluu 74 % forssalaisista.

Tilinpäätös 2021

Talousarvio 2022