Talousarvio

Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi on vahvistettu 1,4 %.

Tilinpäätös

Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmien liitetietoineen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Forssan seurakunnan talousarvio vuodelle 2019 oli alijäämäinen 156 200 euroa. Tilinpäätöksessä 2019 alijäämä oli  70 547 euroa.

Forssan seurakunnalle tilitettiin kirkollisveroa ennakoitua vähemmän. Kirkollisverotulo pysyi edellisvuoden tasolla.

Seurakunnan väkiluku vuoden 2019 lopussa oli 12 704, mikä on 250 jäsentä vähemmän kuin vuoden alussa. Väestö ikääntyy ja syntyvyys on laskenut. Seurakuntaan kuuluu 75 % forssalaisista.

Talousarvio 2020

Tilinpäätös 2019