Talousarvio

Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi on vahvistettu 1,4 %. 

Tilinpäätös

Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmien liitetietoineen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Forssan seurakunnan talousarvio vuodelle 2024 on alijäämäinen 322 644 euroa. Tilinpäätöksessä 2023 ylijäämä oli  468 073,27 euroa.

Seurakunnan väkiluku vuoden 2023 lopussa oli 11 650, mikä on 285 äsentä vähemmän kuin vuoden alussa. Väestö ikääntyy ja syntyvyys on laskenut. Seurakuntaan kuuluu 71,5 % forssalaisista.

 

Tilinpäätös 2023

 

Talousarvio 2024