Talousarvio

Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Vuoden 2021 kirkollisveroprosentiksi on vahvistettu 1,4 %. Koko maassa kirkollisveroprosentti oli vuonna 2021 1,68 ja Tampereen hiippakunnassa 1,66. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.10.2022 päättänyt, että myös vuonna 2023 kirkollisveroprosentti säilyy 1,4.

Tilinpäätös

Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmien liitetietoineen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Forssan seurakunnan talousarvio vuodelle 2023 on alijäämäinen 385 794 euroa. Tilinpäätöksessä 2021 ylijäämä oli  312 200 euroa.

Forssan seurakunnalle tilitettiin kirkollisveroa hieman ennakoitua enemmän. Kirkollisverotulo kasvoi edellisvuodesta 62 000 euroa.

Seurakunnan väkiluku vuoden 2020 lopussa oli 12 181, mikä on 309 jäsentä vähemmän kuin vuoden alussa. Väestö ikääntyy ja syntyvyys on laskenut. Seurakuntaan kuuluu 74 % forssalaisista.

Tilinpäätös 2021

Tilinpäätös 2022

Talousarvio 2023