Hallinto ja päätöksenteko

Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat.

Forssan seurakunnassa kirkkovaltuustoon kuuluu 27 jäsentä. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua. Kirkkovaltuuston kokouksista ilmoitetaan Forssan lehdessä sekä seurakunnan ilmoitustaululla. 

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvostoon Forssassa kuuluu 8 luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.

Forssan seurakunnassa on kaksi johtokuntaa perheneuvonta ja sairaalasielunhoito. Sairaalasielunhoito ja perheneuvonta tekevät laajaa yhteistyötä eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Muuten seurakunnassa on vastuuryhmiä, jotka työntekijöiden kanssa käsittelevät toiminnallisia asioita ja tekevät esityksiä kirkkoneuvostolle.

 

Seurakunnan tilintarkastuksesta valtuustokaudella 2023-2026 vastaa BDO Audiator Oy ja päävastuunalaisena tilintarkastajana Vesa Keso, JHT.
 

Muut ryhmät

Muuten seurakunnassa on vastuuryhmiä, jotka työntekijöiden kanssa käsittelevät toiminnallisia asioita ja tekevät esityksiä kirkkoneuvostolle. Kaksi johtokuntaa: sairaalasielunhoito ja perheneuvonta tekevät laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Lisäksi kirkkovaltuusto valitsee yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai vaihtoehtoisesti tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi.
 

Seurakuntalaisen aloiteoikeus

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §).

Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään seurakuntatoimistoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen kirkkovaltuustolle.

Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä tarvittaessa kirkolliskokoukseen asti.

Lisätietoja aloitteen tekemisestä voi kysyä kirkkoherralta.