Konfirmaatio

”Kätesi laske, Herramme, suojaksi rakkaan lapsemme” (vk 236:1)

Kirkko täynnä väkeä ja valkopukuisten nuorten kulkue saapuu. Siinä he ovat parijonossa.

Vanhempien sydän hypähtää, sukulaiset ja ystävät seuraavat joukkoa katseellaan. Nuoruuden juhla huipentuu rippikoulun jälkeen. Saamme olla rukoilemassa nuorelle elämän matkalle siunausta ja johdatusta.

Konfirmaatio
tarkoittaa vahvistamista. Jumala haluaa vahvistaa nuorta siinä uskossa, johon hänet on kasteessa kutsuttu. Siitä on muistutuksena valkoinen alba nuoren yllä.

Kummi saa osallistua siunaamiseen alttarilla, kaikki saavat osallistua ehtoolliselle nuorten jälkeen.

Konfirmaation jälkeen

nuori saa osallistua itsenäisesti ehtoolliselle
toimia kummina.
18 vuotta täytettyään hän saa olla kirkollisissa vaaleissa ehdokkaana (äänestää saa jo 16-vuotias seurakunnan jäsen, vaikka ei olisi konfirmoitu)
rippikoulu on kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytys.

Seurakunnassamme on vireä nuorten toiminta, johon on luonteva tulla mukaan rippikoulun jälkeen. Isoskoulutus antaa mahdollisuuden osallistua uudestaan rippikouluun ja toimia ryhmänvetäjänä.

Aikuisrippikoulu
Aikuisenakin on mahdollista käydä rippikoulu. Se voidaan toteuttaa yksityisopetuksessa tai pienryhmässä joustavasti elämäntilanteen mukaan. Kestoltaan aikuisrippikoulu on n. 20 tuntia. Lisätietoa antaa seurakuntatoimisto.
 

 

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen