Forssan seurakunnan hautausmuodot ovat arkku- tai uurnahautaaminen sukuhautoihin ja paikaton uurnahautaaminen uurnalehtoon.
Hautapaikallisiin hautoihin on ostettavissa seurakunnalta hautahoitoja.

 

HAUTAPAIKKAMAKSUT

                                                    Oman kunnan jäsen               Vieraan kunnan jäsen

 

Arkkuhautasija 25 vuotta                             100 €                                         500 €

Uurnahautapaikka 25 vuotta                       70 €                                           250 €

Uurnalehtopaikka                                         30 €                                            180 €

Muistolaatta uurnalehtoon                         63€                                             63€

Sotainvalidipaikka / sotaveteraani / lotta                         ilmainen

 

Uusia arkkuhautapaikkoja luovutetaan korkeintaan neljä sijaa kerrallaan. Vanhojen hautapaikkojen

uudelleen lunastamisen yhteydessä peritään kaikista sijoista yksinkertainen sijamaksu.

Yhteen uurnasukuhautaan mahtuu 9 uurnaa. Yhteen arkkuhautasijaan mahtuu 18 uurnaa.

 

Hautapaikan on oltava voimassa 25 vuotta viimeksi haudatun vainajan jälkeen.

 


HAUTAUSKULUT                                                             

Arkkuhauta                                                                            390,00 €

Uurnahauta                                                                           70,00 €                                          

 

Kylmiövuokra arkulle, ev.-lut. kirkkoon kuulumaton tai

muualle haudattava                                                              20 € / alkava viikko                                                  

 

Siunauskappeli/Koijärven kirkko                                        150,00 € (sis. kylmiön)

ev.-lut. kirkkoon kuulumaton (ei koske ortodokseja)

 

  • Arkkuhaudan hautauskulu sisältää haudan kaivuun, peittämisen, kaivajan matkakulut, apumiehen osuuden ja jälkikunnostuksen.

  • Uurnahaudan hautauskulu sisältää kaivuun ja jälkikunnostuksen.

 

Uurnanlasku

Uurnanlaskuaika tulisi sopia vähintään viikkoa ennen haluttua ajankohtaa hautausmaanhoitajan kanssa. Tuhka on kätkettävä vuoden kuluessa tuhkauksesta. Vaihtoehtoina ovat arkku- tai uurnasukuhauta tai uurnalehto. Kaikissa vaihtoehdoissa tuhka kätketään uurnan kanssa.

Uurnanlaskuun osallistuvat tavallisesti vain lähiomaiset vahtimestarin (suntio) opastuksella. Papin voi myös pyytää mukaan tilaisuuteen. Uurnalaskuun kokoonnutaan Forssassa uudella kappelilla tai Koijärvellä hautausmaalla. Uurnan kanssa siirrytään hautapaikalle, jossa hauta on valmiiksi avattu. Joku omaisista tai vahtimestari laskee uurnan hautaan. Laskemisen helpottamiseksi on uurnassa tavallisesti narut. Tämän jälkeen uurnahauta peitetään. Vahtimestari voi auttaa haudan umpeenluomisessa. Haudalle jää yleensä pieni hiekkakumpu, joka tasoitetaan seurakunnan toimesta. Talvella laskettujen uurnien hautoja tasoitetaan keväällä maan sulettua.

Tuhkan kätkemisen Uurnalehtoon suorittavat hautausmaan työntekijät ilman omaisia. Kukkia ja kynttilöitä voi tuoda yhteiselle muistomerkille. Uurnalehdon kivipaateen voi halutessaan tilata muistolaatan uurnalehtoon haudatulle vainajalle seurakuntatoimistosta. Seurakunta huolehtii laatan kiinnittämisestä.

 

Hautaan siunaaminen

Tuhkauurna laskettuna sukuhautaan.

Mari Lehto, Hautausmaanhoitaja                                                                                                  

mari.lehto@evl.fi                                               

050 575 6646                                                             

Tampereentie 10, 30100 Forssa