Nuorisotyönohjaajan virka + Lapsityöntekijän viransijaisuus

 

KIRKON NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Forssan vireässä ja koulutusmyönteisessä seurakunnassa on avoinna kirkon nuorisotyönohjaajan virka. Seurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajaa sekä kasvatustyön pappi, joka toimii nuorisotyönohjaajien esimiehenä. Nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluu vastuu varhaisnuorisotyöstä. Hän osallistuu myös rippikouluun ja nuorisotyöhön sekä koko seurakunnan yhteisiin projekteihin ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Nuorisotyönohjaaja toimii lisäksi partiolippukuntien yhdyshenkilönä. Työtä on myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Edellytämme kristillisen kasvatuksen asiantuntijuutta, sitoutumista luterilaiseen kirkkoon, kykyä varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön kehittämiseen ja toteuttamiseen, taitoa toimia nuorten kanssa, joustavuutta ja luovuutta, yhteistyö-, tiimi- ja viestintätaitoja, some ja it-taitoja sekä ennakkoluulotonta työalarajojen ylittämistä. Arvostamme musikaalisuutta sekä kokemusta seurakuntatyöstä. Oman auton käyttäminen on välttämätöntä.

Pätevyysvaatimuksena on Kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 137 mukainen nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittava tutkinto. Myös loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan. Painotamme tehtävään soveltuvuutta. On mahdollista, että hakijat lähetetään soveltuvuuden arviointiin.
 

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Virkaan valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää ennen virkasuhteen alkamista rikosrekisteriote (RLL 6 § 2.mom) sekä työterveyslääkärin todistus (työkelpoisuustodistus) terveydentilastaan. Virka täytetään 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 26.11.2021. Haastattelut järjestetään 3.12.2021.

Lisätietoja: kappalainen Sanna Kuisma, 050 511 7726, sanna.kuisma@evl.fi

Hakemukset liitteineen forssan.seurakunta@evl.fi tai
”Nuorisotyönohjaajan virka”
Forssan seurakunta
Kartanonkatu 16
30100 Forssa

 

*~ *

 

Lapsityöntekijän viransijaisuus 1.1.2022-31.7.2023 Forssan seurakunnassa

Lapsityöntekijä tekee monipuolista kirkon varhaiskasvatus- ja perhetyötä. Työhön kuuluu päiväkerhojen, perhekerhojen, tapahtumien sekä muun lapsi- ja perhetyön suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi työhön kuuluu satunnaisesti leirityötä, varhaisnuoriso- ja rippikoulutyötä. Lapsityöntekijän virka on kokoaikainen ja työajaton. Palkkaus on vaativuusryhmä 403:n mukainen.

Odotamme hakijalta soveltuvuutta tehtävään, kristillisen kasvatuksen lapsi- ja perhelähtöistä toteuttamista ja yhteistyökykyä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä erilaisten kasvatustahojen kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sitoutumista seurakuntaan ja sen sanomaan sekä musikaalisuutta ja sometaitoja. Oman auton käyttäminen on välttämätöntä.

Tehtävään valittavan tulee olla Suomen ev.-lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänellä tulee olla piispainkokouksen hyväksymä lapsi- ja perhetyön 180 op:n laajuinen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja) tai muu tehtävään soveltuva tutkinto (Kirkon säädöskokoelma, nro:t 137 ja 139). Tehtävään valitun on esitettävä lääkärintodistus ja rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Haastattelut pidetään 3.12.2021

Hakemukset liitteineen tulee lähettää osoitteeseen forssan.seurakunta@evl.fi 1.12.2021 mennessä.

Tiedustelut: Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jenni Kaarenoja
jenni.kaarenoja@evl.fi tai puh. 050 347 8923