Seurakuntamestarin työsuhde

 

Seurakuntamestarin tehtävään sisältyy suntion tehtävät kirkoissa ja siunauskappelissa, tilojen valmistelua erilaisia tilaisuuksia varten, toimitilojen puhtaudesta huolehtiminen sekä siihen liittyvä kokonaisvaltainen kiinteistöistä huolehtiminen sekä pienimuotoisten tarjoilujen järjestäminen. Lisäksi tehtävään sisältyy asiakaspalvelua, neuvontaa ja opastusta.

 

Tehtävä edellyttää vastuullisuutta, omatoimisuutta, asiakaspalvelulähtöisyyttä, hyvää suomenkielen taitoa sekä kykyä toimia työtovereiden ja vapaaehtoisten kanssa. Lisäksi tehtävässä vaaditan oman auton käyttöä sekä perusatk-ohjelmien hallintaa. Eduksi luetaan isojen koneiden käyttötaito (lumityöt). Tehtävään sisältyy ilta- ja viikonlopputyötä sekä työskentelyä juhlapyhinä. Työskentelyaluetta on koko seurakunnan alue.

 

Kelpoisuusehtona on soveltuva ammatillinen perustutkinto esim. laitoshuoltajan- suntion tai muu vastaava tutkinto tai riittävä kokemus vastaavasta työstä.  Etsimme itsenäiseen työhön kykenevää monipuolista, hyvän ammattitaidon omaavaa sekä yhteistyökykyistä ja hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa työntekijää.

 

Seurakuntamestarin tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 401 peruspalkka 1892,17 € + enintään 15 % määrävuosilisä. Tehtävän täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen työn vastaanottamista on työhön valitun esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (työkelpoisuustodistus) terveydentilastaan. Hakijan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

 

Kirkkoneuvosto julistaa seurakuntamestarin tehtävän haettavaksi 20.2 2019 klo 14.00 mennessä. Tehtävät täytetään 1.5.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakemus sekä CV toimiteen kirkkoneuvostolle osoitettuna sähköisesti raila.joki@evl.fi tai postitse Kartanonkatu 16, 30100 Forssa.

 

Lisätiedot: Raila Joki, talouspäällikkö raila.joki@evl.fi

 

 

Kiinteistöpäällikkö

Kiinteistöpäällikön tehtävä koostuu kiinteistötoimen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, rakennusten ylläpidosta ja pienimuotoisista vuosikorjaus- ja kunnossapitotehtävistä. Tehtävään sisältyy myös hallinnollisten päätösten valmistelu ja hankintojen kilpailuttaminen. Vastaat päivittäisten työtehtävien suunnittelusta ja johtamisesta. Osallistut myös töiden toteuttamiseen ja toimit kiinteistönhoitajan, seurakuntamestareiden ja siivoojien esimiehenä sekä työsuojelupäällikkönä. Rovastikunnan muut seurakunnat ovat ilmaisseet halukkuutensa ostaa kiinteistöpäällikön palveluita.

 

Edellytämme rakennusmestarin tai muuta vastaavaa teknillistä ammattitutkintoa, käytännön tehtävissä hankittua osaamista, hyviä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä atk-osaamista ja oman auton käyttömahdollisuutta.

 

Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaan. Viran tehtävänkuva on vaativuusryhmän 601 mukainen. Peruspalkan lisäksi maksetaan viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa. Se on enintään 15 % peruspalkasta. Virkaan valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään viimeistään 1.5.2019 alkaen ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Lisätietoja antaa:
Talouspäällikkö Raila Joki puh. 050 3452 250. Hakemus ja CV osoitetaan Forssan seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitteeseen Kartanonkatu 16, 30100 Forssa tai sähköpostitse raila.joki@evl.fi viimeistään 4.3.2019 klo 15.00 mennessä.