Forssan seurakunta hakee kausi- ja kesätyöntekijöitä Forssan ja Koijärven hautausmaille touko-lokakuun väliselle ajalle. Työsuhteiden pituus vaihtelee 1 kk - 6 kk välillä. Palkkaus on kirkon palkkausjärjestelmän mukainen kuukausipalkka kausityöntekijöillä. Nuorten kesätyöntekijöiden palkkauksessa noudatetaan kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta, joka koskee nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkausta. Työaika on 38h 15min / viikko. Työssä on koeaika, jonka pituus on korkeintaan puolet työsuhteen kestosta.

Hakijalta edellytämme vähintään 16 vuoden ikää, reipasta ja positiivista asennetta, huolellisuutta ja kykyä fyysiseen ulkotyöhön. Työtehtäviin kuuluu mm. ruohonleikkaus, hoitohautojen hoito, kuten kastelu ja kitkeminen, hautausmaiden ja seurakunnan muiden viheralueiden hoito- ja kunnossapitotehtäviä. Viheralan koulutus, työkokemus ja oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi. Tärkeintä on kuitenkin asenne ja motivaatio työtä kohtaan

Työhakulomake

Lomake palautetaan selvästi täytettynä sähköpostiin marge.robam@evl.fi tai paperisena Forssan seurakuntatalolle 31.03.2023 mennessä. Kuoren merkintä: Työhakemus hautausmaa. Osoite: Forssan ev.lut. seurakunta, Karatanonkatu 16, 30100 FORSSA.

Hakemukset käsitellään ja valinnat tehdään huhti-toukukuun aikana, jonka jälkeen valituille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti.

Valittujen ja varalle valittujen nimet ovat nähtävillä Forssan seurakuntatalon ilmoitustaululla.

Lisatietoja hautausmaanhoitaja: 050 5756646 tai marge.robam@evl.fi