Ystävyysseurakunnat

Ystävyysseurakuntatoiminnan tarkoituksena on edistää kirkkojen, seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja vuorovaikutusta sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa.
Seurakunnat vierailevat toistensa luona ja joka kesä järjestetään ystävyysseurakuntaleiri.

Alla oleva kuva on ystävyysseurakuntaleiriltä Forssan Klemelässä elokuussa 2014. Mukana oli ystäviämme Unkarista, Latviasta ja Virosta.

 

 

 

Mezaparksin seurakunta Latvian Riikassa on pieni seurakunta, jonka kanssa on solmittu sopimus keväällä 1996. Seurakunnassa on vierailtu vuosittain ja sen väkeä on ollut mukana diakoniatyön vapaaehtoisten leirillä sekä nuorten toiminnassa. Seurakunnan pappeina ovat Rolands Eimanis ja Ilmars Rubenis. Seurakunnassa on jäseniä n. 150 ja se kokoontuu pienessä kirkkorakennuksessa. Suunnitteilla on rakentaa uudet toimitilat

 

Yhteyshenkilö: Anni Lautaporras

 

 

 

 

 

 

 

Kaarlin seurakunta Tallinnassa Virossa on tuttu monille seurakuntalaisille. Yhteydet ovat olleet tiiviit jo pitkään sinne, ja yhteistyösopimus on solmittu virallisesti vuonna 1997. Kaarlin nuoria on mm. isosena Forssan leireillä. Vapaaehtoistyön leirejä on pidetty yhdessä ja lapsityön ja musiikkityön ryhmiä on myös vieraillut. Kaarlin pappi Jaak Aus on saarnannut Forssan kirkossa ja toimii kirkkoherrana Kaarlissa vuodesta 2012 alkaen. Kaarlin seurakunnan jäsenmäärä on 3000. Seurakunta perustettiin 1600-luvulla. Nykyinen Kaarlin kirkko on rakennettu 1870. Kaarlin seurakunta on Viron suurin seurakunta.

Yhteyshenkilö: Hannu Ylitalo

 

 

 

 

 

 

 

Gödöllön luterilainen seurakunta sijaitsee Budapestin lähellä Unkarissa.
Se on ollut virallisesti Forssan ystävyysseurakunta vuodesta 2013. Suhteet sinne ovat rakentuneet vähitellen, koska Gödöllö on Forssan kaupungin ystävyyskaupunki.
Unkarissa luterilaiset ovat vähemmistönä, n. 2-3 % väkiluvusta. Roomalais-katolinen ja reformoitu kirkko ovat enemmistönä.
Gödöllön kirkko on rakennetu 1920-luvulla. Seurakunnan kirkkoherrana toimii Albert Gabor, jonka vaimonsa Emese puhuu sujuvaa suomen kieltä.

Yhteyshenkilö: Esa Löytömäki

 

 

 

 

 

Nurmeksen seurakunta on ollut Forssan ystävyysseurakunta jo parinkymmenen vuoden ajan. Nurmes sijaitsee itärajan tuntumassa Pohjois-Karjalassa. Vuosien varrella on ollut seurakuntavierailuja ja tutustumista seurakunnan toimintaan puolin ja toisin.