Tavoitesuunnitelma 2014-2023

 

FORSSAN SEURAKUNNAN TAVOITESUUNNITELMA (STRATEGIA) 2014-2023: ”Meitin seurakunta uskoo ja välittää” (Kn 27.11., KV 11.12.2013)

 • Tehtävä, toiminta-ajatus ja suunnitelma 2014-2023
 • Tavoitesuunnitelma ohjaa toiminnan suunnittelua ja painopisteitä.
 • Tämä on ajantasainen versio edellisestä 2007-2017 strategiasta

SEURAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄ(MISSIO)

 • Matt. 28:18-20: ”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä käsken teidän noudattaa”
 • Kirkkolaissa (KL 1:2) tehtävä on ilmaistu näin: ”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.”
 • ”Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.” (Meidän kirkko –strategia)

KEHITYSSUUNNAT JA MUUTOKSET 2014-2023

Toimintaympäristö:

 • Kuntarakenteen muutokset ovat tulossa, jotta peruspalvelut voidaan hoitaa. Myös seurakuntien yhteistyön ja yhdistymisen tarve kasvavat.
 • Talouden kehitys vaatii sopeuttamista seurakunnassa. Tulevaisuudessa on vähemmän työvoimaa ja varoja.
 • Forssa vanhenee – ikärakenne muuttuu ja vaatii toiminnan suuntaamista.
 • Erilaiset perheet ja ihmiset ovat osa arkea.
 • Ympäristöarvot korostuvat, luonnon varjeleminen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen edellyttävät toimia.
 • Maahanmuutto tuo kansainvälisyyttä

Uskonnollisuus, ilmapiiri:

 • Ihmiset sulauttavat erilaisia aineksia uskoonsa. Uskonnollisuus suuntautuu myös ohi kirkon ja kristinuskon. Kielteisyys ja välinpitämättömyys kristillisyyttä kohtaan kasvavat.
 • Kirkkoon kuuluminen alenee vähitellen, mutta säilyy Forssassa keskimääräistä vahvempana.
 • Kristillinen usko on edelleen maassamme, paikkakunnallamme ja ihmisten elämässä vaikuttava vahva voima

Seurakuntatyö:

 • Jumalanpalvelus ja kirkolliset toimitukset säilyvät keskiössä, rippikoulu on edelleen tärkeä.
 • Perinteiset työtavat eivät riitä. Tarvitaan projekteja, tapahtumia, yhteistyötä järjestöjen, koulujen ja eri toimijoiden kanssa; menemistä sinne, missä ihmiset ovat.
 • Muutosten läpivieminen edellyttää johtamisen vahvistamista, tukea työssä jaksamiseen ja keskittymistä olennaiseen työssä
 • Media ja sähköinen viestintä vahvistuvat työvälineinä

TOIMINTA-AJATUS:

”MEITIN SEURAKUNTA USKOO JA VÄLITTÄÄ”

Uskon ja välittämisen yhteisö:

 • Messu vahvistuu ja säilyy vireänä seurakuntaelämän keskuksena
 • Seurakunnassa etsitään aktiivisesti yhteistä työnäkyä, mutta kannustetaan samalla luovuuteen ja uusiin toimintatapoihin.
 • Seurakunta Forssassa on ”Meitin seurakunta”, jossa eri ikäisillä on paikkansa.

Välitämme sanoman pelastuksesta ja välitämme toisistamme:

 • Keskitytään perustehtävään ja hoidetaan perustyö hyvin.
 • Erilaisuus, keskeneräisyys ja ihmiselämän haavoittuvuus ovat osa elämää; seurakunta elää mukana iloissa ja suruissa.
 • Keskitytään toimintaan, jonka avulla vahvistetaan seurakuntaan kuulumista ja kristillistä identiteettiä.

Yhteistyössä:

 • Yhteisessä työssä ylitetään tehtäväalueiden rajoja.
 • Seurakunta tekee avoimella mielellä yhteistyötä kaupungin, järjestöjen ja seurakuntalaisten kanssa.
 • Työssä mietitään myös alueen, ei vain oman seurakunnan tarpeita. Myös lähetystyö ja kansainvälinen vastuu ovat osa seurakunnan tehtävää.

ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET

Usko Jumalaan on elämän voimavara

 • Kirkon sanoma on aina ajankohtainen. Uskoa ja välittämistä tarvitaan.
 • Usko Jumalaan on luovuuden lähde ja voimavara työssä.
 • Seurakuntamme on ”Meitin seurakunta”, jossa usko eletään todeksi.
 • Messu tavoittaa ja yhdistää erilaisia ihmisiä.

Jäsenyyttä ja osallisuutta vahvistetaan

 • Työntekijät varustavat ja valmentavat seurakuntalaisia vastuuseen. Muutos kulkee työntekijäkeskeisyydestä osallisuuden vahvistamiseen.
 • Yhteistyötä koulujen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa vahvistetaan.
 • Toimimattomat työtavat jätetään ja etsitään jäsenyyttä vahvistavia tapoja.

Kunta- ja seurakuntarakenteen muutos nähdään mahdollisuutena

 • Seurakuntayhtymää , yhdistymisiä ja yhteistyötä harkitaan hyvän toiminnan ja kestävän talouden näkökulmasta.
 • Hallinto ja tukipalvelut voidaan hoitaa isommista yksiköissä, mutta toiminnan pitää olla lähellä ihmistä: seurakunta tarvitsee kasvot.

Talouden haasteet otetaan vakavasti

 • Rakenteita ja työtapoja mietitään joustavasti ja luovasti, niin että veroprosentti säilyy 1.4%.
 • Taloushallinnon siirtyminen Kirkon Palvelukeskukseen (KiPa) huolehditaan suunnitelmallisesti ja työntekijöitä varustetaan kantamaan vastuunsa.
 • Vapautuvia virkoja ja toimia ei täytetä kuin pakottavista syistä. Vuonna 2023 tulemme toimeen 2/3 siitä työvoimasta, mikä nyt on.
 • Vuokra-asuntoja vähennetään hallitusti, sijoitustoimintaan mietitään taloudellisesti kannattavia ja resursseja säästäviä keinoja; kiinteistöjen tarve  ja korjaaminen mietitään harkitusti.

SEURANTA JA TOIMEENPANO

 • Kolmivuotinen rullaava toiminnan ja talouden suunnittelu
 • Tehtäväalueet ottavat tavoitesuunnitelman huomioon osana tilinpäätöstä ja toimintakertomusta; toiminnalliset linjaukset pohjautuvat tähän suunnitelmaan
 • Muut suunnitelmat ovat alisteisia perusstrategialle
 • Tavoitesuunnitelmaa täydennetään uuden tiedon myötä