Diakoniatyöntekijä tavattavissa

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jolla pyritään edistämään välittämisen, ihmisarvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista.

Diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia kirkollisen koulutuksen saaneita sosiaalialan tai terveydenhuollon ammattilaisia.

 • Keskustelua ja tukea elämän eri tilanteissa

 • Taloudellista avustamista, ohjausta ja neuvontaa

 • Kyyti- ja saattoapua kirkkoon ja seurakunnan tilaisuuksiin

 • Kotikäyntipyynnöt

 • Ruoka-apu

 • Ilmoittautumiset

 

Taloudellinen avustaminen

 • Taloudellinen avustaminen on lyhytaikaista apua kriisitilanteessa.

 • Hakijan taloudellinen tilanne kartoitetaan. Hakijan tulee ottaa mukaan meno- ja tulotiedot (tuorein tiliote tai pankkitunnukset), tukipäätökset ja tiedot veloista.

 •  Avustamiseen kuuluu ohjaus, neuvonta ja avuntarvitsijan elämäntilanteen äärelle pysähtyminen yhdessä avunhakijan kanssa. 

 • Avustuspäätökset pohjautuvat diakoniatyöntekijän tai diakoniatiimin harkintaan.

 • Pääsääntöisesti avustetaan ruokaan ja joskus laskuihin. Käteistä ei anneta eikä rahaa siirretä tilille. Avustusta ei saa vuokraan tai sakkoihin.

 • Vastuu perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle. Avustamisen edellytyksenä on, että henkilö hakee ensisijaisesti perustoimeentulotukea.

 • Hakijan vakituinen asuinpaikka pitää olla Forssan seurakunnan toimialueella.

 • Taloudellinen avustaminen toimii ajanvaraus periaatteella. Ajan voi varata ma-to klo 9-12 numerosta 050 370 6556.

 

Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot:
Puhelinasiointi ma – to klo 9 – 12 puh. 050 370 6556
Diakoniatoimiston tiedustelut, vastaanoton ajanvaraus (taloudellinen avustaminen ja muut asiat).

Vastaanotto on tiistaisin ja torstaisin klo 9-12.

Arja Kujala
Diakonian viranhaltija, p. 040 643 1545
Vanhustyö, omaishoitajatyö. Surutyö ja Leskien klubi. Retriittityö. Hengellisen ohjauksen koulutus. Sielunhoidon erityiskoulutus.

Anni Lautaporras 
Johtava diakonian viranhaltija, p. 040 661 4770
Vapaaehtoistyön organisointi, Sidosryhmäyhteistyö, Ystävyysseurakuntatyön yhteyshenkilö Mezaparksin seurakunnan osalta.

Satu Pöllänen
Diakonian viranhaltija, p. 050 308 6770
Mielenterveystyön, kehitysvammaistyön, KUA:n ja Eu:n elintarvikeavun yhteyshenkilö. Koijärven aluetyö.

Merja Vainio
Vapaaehtoistyön ohjaaja, p. 040 828 6525

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi

Keskusteluapua saa myös Palvelevasta puhelimesta ja Palvelevasta chatistä. Lisätietoa osoitteessa Kirkon keskusteluapu - evl.fi