DIAKONIATYÖNTEKIJÄ TAVATTAVISSA

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jolla pyritään edistämään välittämisen, ihmisarvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista.

Diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia kirkollisen koulutuksen saaneita sosiaalialan tai terveydenhuollon ammattilaisia.

 

  • Keskustelua ja tukea elämän eri tilanteissa
  • Taloudellista avustamista, ohjausta ja neuvontaa
  • Kyyti- ja saattoapua kirkkoon ja seurakunnan tilaisuuksiin
  • Kotikäyntipyynnöt
  • Ruoka-apu
  • Ilmoittautumiset

  • Diakoniatyön toiminnasta tiedotetaan myös kirkollisissa ilmoituksissa Forssan Lehdessä torstaisin.

 

Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot:

 Ajanvaraukset ja puhelinasiointi ma – to klo 9 – 12 puh. 050 370 6556

Diakoniatoimiston vastaanotto ajanvarauksella tiistaisin ja torstaisin klo 9-12.

 

Arja Kujala,
diakonian viranhaltija, p. 040 643 1545
Vanhustyö, omaishoitajatyö, Koijärven aluetyö. Retriittityö.

Anni Lautaporras (virkavapaalla, vs johtava diakoniatyöntekijä Jenni Kaarenoja),
Johtava diakonian viranhaltija, p. 040 661 4770
Vapaaehtoistyön organisointi, Sidosryhmäyhteistyö, Ystävyysseurakuntatyön yhteyshenkilö Mezaparksin seurakunnan osalta.

 Satu Pöllänen,
diakonian viranhaltija, p. 050 308 6770
Surutyö ja Leskien klubi. Mielenterveystyön, kehitysvammaistyön, KUA:n ja Eu:n elintarvikeavun yhteyshenkilö.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi