DIAKONIATYÖNTEKIJÄ TAVATTAVISSA

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jolla pyritään edistämään välittämisen, ihmisarvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista.

Diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia kirkollisen koulutuksen saaneita sosiaalialan tai terveydenhuollon ammattilaisia.

Diakoniatoimiston vastaanotto ajanvarauksella tiistaisin ja torstaisin klo 9-12.

Ajanvaraukset ja puhelinasiointi ma – to klo 9 – 12 puh. 050 370 6556

 

  • Keskustelua ja tukea elämän eri tilanteissa
  • Taloudellista avustamista, ohjausta ja neuvontaa
  • Kyyti- ja saattoapua kirkkoon ja seurakunnan tilaisuuksiin
  • Kotikäyntipyynnöt
  • Ruoka-apu
  • Ilmoittautumiset

  • Diakoniatyön toiminnasta tiedotetaan myös kirkollisissa ilmoituksissa Forssan Lehdessä torstaisin.

 

Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot

Arja Kujala,
diakonian viranhaltija, p. 040 643 1545
Vanhustyö, omaishoitajatyö, Koijärven aluetyö. Retriittityö.

Anni Lautaporras ,
Johtava diakonian viranhaltija, p. 040 661 4770
Vapaaehtoistyön organisointi, Sidosryhmäyhteistyö, Ystävyysseurakuntatyön yhteyshenkilö Mezaparksin seurakunnan osalta.

 Satu Pöllänen,
diakonian viranhaltija, p. 050 308 6770
Surutyö ja Leskien klubi. Mielenterveystyön, kehitysvammaistyön, KUA:n ja Eu:n elintarvikeavun yhteyshenkilö. Opintovapaalla 16.2.-15.4.2020.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi