DIAKONIATYÖNTEKIJÄ TAVATTAVISSA

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jolla pyritään edistämään välittämisen, ihmisarvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista.

Diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia kirkollisen koulutuksen saaneita sosiaalialan tai terveydenhuollon ammattilaisia.

 

  • Keskustelua ja tukea elämän eri tilanteissa
  • Taloudellista avustamista, ohjausta ja neuvontaa
  • Kyyti- ja saattoapua kirkkoon ja seurakunnan tilaisuuksiin
  • Kotikäyntipyynnöt
  • Ruoka-apu
  • Ilmoittautumiset

  • Diakoniatyön toiminnasta tiedotetaan myös kirkollisissa ilmoituksissa Forssan Lehdessä torstaisin.

 

Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot:

 Ajanvaraukset ja puhelinasiointi ma – to klo 9 – 12 puh. 050 370 6556

Diakoniatoimiston vastaanotto ajanvarauksella tiistaisin ja torstaisin klo 9-12.

 

Arja Kujala,
diakonian viranhaltija, p. 040 643 1545
Vanhustyö, omaishoitajatyö, Koijärven aluetyö. Retriittityö.

Anni Lautaporras ,
Johtava diakonian viranhaltija, p. 040 661 4770
Vapaaehtoistyön organisointi, Sidosryhmäyhteistyö, Ystävyysseurakuntatyön yhteyshenkilö Mezaparksin seurakunnan osalta.

 Satu Pöllänen,
diakonian viranhaltija, p. 050 308 6770
Surutyö ja Leskien klubi. Mielenterveystyön, kehitysvammaistyön, KUA:n ja Eu:n elintarvikeavun yhteyshenkilö.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi