NIMIKKOLÄHETTIMME

Seurakunta on olemassa evankeliumin julistamista varten. Lähettejä kouluttavat ja lähettävät kirkkomme lähetysjärjestöt. Forssan seurakunnalla on omat nimikkolähettinsä, joiden puolesta rukoilemme, joihin pidämme yhteyttä ja joiden työtä tuemme taloudellisesti sekä talousarviovaroilla että vapaaehtoisesti.
Muistetaan lähettejämme rukouksin!

Sari-Johanna Kuittilo / Suomen Lähetysseura

Olen Sari-Johanna Kuittilo kotoisin Uudestakaupungista.  Opiskelin  Pieksämäen Sisälähetysseurassa diakoniksi.  Suomessa toimin  diakoniatehtävissä viitisen vuotta. Sinä aikana sain sydämelleni lähteä  lähetystyöhön.  Lähetysseuran lähetyskurssin käytyäni, sain kutsun Israeliin diakoniatehtäviin vuonna 2005. Olen toiminut tässä tehtävässä reilu 16 vuotta.  

Työtehtäviini on sisältynyt paljon sieluhoitoa, konsultointia ja auttamistyötä  paikallisten, pakolaisten ja ulkomaalaisten parissa.  

Näinä vuosina on syntynyt paljon yhteyksiä ja kontakteja paikallisiin ihmisiin, järjestöihin ja  viranomaisiin. 

Olen työskennellyt Tel Aviv-Jaffassa, nyt pääpaikkani on  Shalhevetyah-keskus Jerusalemissa.  Siellä toimin kriisi – ja sielunhoitotyössä, erityisesti yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien  ryhmien ja yksilöiden parissa.

Työnohjaajana ja alan kouluttajana työskentelen kumppaniorganisaatioiden ja niiden henkilöstöjen oman osaamisen vahvistamiseksi.

Mottoni: Sydän Jumalalle, käsi lähimmäiselle.

Katso ja kuuntele täältä Sari-Johannan tervehdys

Tästä linkistä pääset kuulemaan ja katsomaan Sari-Johannan saarnan kirkkovuoden päättyessä.

 

Marja Ochieng/Sley

Lähetystyöntekijä, aids-orpotyö

Asun Länsi-Keniassa Kisumun kaupungissa. Tulin Keniaan syksyllä 2007 jolloin aloitin kieliopinnot. Kesäkuun alussa 2008 aloitin työt kummilapsityön yhdyshenkilönä ja tänä vuona tulee siitä kuluneeksi jo 12 vuotta.

Yhteistyökirkkoni Kenian evankelis-luterilainen kirkko (ELCK) on käynnustänyt ohjelman, jossa tuetaan orpolapsia. Lapset pyritään sijoittamaan sukulais- tai sijaisperheisiin. Tällä hetkellä avun piirissä on noin 500 lasta tai nuorta. Lapsilla on suomalaiset kummit, jotka ovat sitoutuneet rukoilemaan kummilapsen puolesta ja tukemaan kummilastaan taloudellisesti säännöllisesti. Minun tehtäväni on pitää yhteyttä kummien ja kummilasten välillä. Saan tehdä työtä yhdessä kenialaisen orpotyön tiimin kanssa.

Kenialaisten arki on niin kovin erilaista kuin Suomessa. Ongelmia, huolia mutta myös iloja on molemmissa maissa. Olen iloinnut siitä, että saan olla mukana tässä hankkeessa tukemassa kenialaisia nuoria elämässä eteenpäin. Koulutuksen kautta lapset saavat mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen. Hankkeen kautta he saavat myös opetusta iankaikkisen elämän toivosta Jeesuksessa Kristuksessa.

 Kiitos esirukouksestasi! Jumalan runsasta siunausta  elämääsi!

Tästä linkistä voit kuunnella ja katsoa mitä kaikkea orpotyössä on vuosien varrella saatu aikaan. 

 

 

 

Koistisen perhe  Kreikassa/Kylväjä 

Koistiset lähtivät helmikuussa 2023 ensimmäiselle työkaudelle Kreikkaan pakolaistyöhön.
Koististen työ painottuu koulutuskeskukseen. Siellä he organisoivat työtä, tarjoavat psykososiaalista tukea (Karri) ja järjestävät liikuntapainotteista toimintaa (Tiina).
Aluksi kielen opiskelu vie aikaa.

Koististen esittely

 

Kia ja Markus Syrjätie / Kansanlähetys

Me olemme perhe Syrjätie: Markus (s. 1982), Kia (s. 1988) ja Noomi (s. 2017), sekä Lydia (s. 2019), ja lähdimme lähetystyöhön Japaniin 25.11. 2020. Yksi lähetystyöntekijän tärkeimmistä työkaluista on paikallinen kieli, ja siksi aluksi käymme kahden vuoden kielikoulun Kobessa, minkä jälkeen me pääsemme tekemään seurakuntatyötä. 

 

Tästä pääset tutustumaan Syrjäteiden elä,mään Japanissa! Klikkaa itsesi mukaan!

Katso ja kuuntele tästä uusin Syrjäteillä Japanissa - Video joka kertoo syrjätien perheen autokaupoista Japanissa.

Tästä linkistä avautuvasta Heinäkuun lähettikirjeestä voit lukea heidän matkaan siunaamisestaan täällä Forssan kirkossa.

Kuuntele ja Katso tästä Kian todistus matkasta lähetystyöntekijäksi

Syrjäteillä Japanissa videoblogissa Markus pohtii sitä miksi Raamatussa puhutaan niin paljon lampaista, katso ja kuuntele lisää.

 

Pipliaseuran lukutaitokampanja

Lisäksi Forssan seurakunta tuklee Suomen Pipliaseuran lukutaitokampanjaa Keski-Afrikassa
Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma ulottuu 13 Afrikan vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa.

https://www.piplia.fi/kansainvalinen-tyo/lukutaito/

 

Toivoa naisille - Medialähetys Sanansaattjien radiolähetystyö

Toivoa naisille -radio-ohjelmat kuuluvat siellä, missä kristinusko ei muuten tole vielä tavoittanut. Puolet ohjelma-ajasta on käytännön neuvoja, toinen puoli kristillistä sisältöä.

Kansainvälinen Toivoa naisille -työ toimii sen puolesta, että yhä useammat naiset ympäri maailman voisivat kuulla olevansa arvokkaita, saada toivon ja ihmisarvoisen elämän. Liikkeen ydin on rukouskalenteri, jossa on jokaiselle päivälle yksi lyhyt rukous. Saman rukouksen rukoilee noin 100 000 naista eri puolilla maailmaa. Samalla kalenteri välittää tietoa naisten tilanteista eri puolilla maailmaa.

Suomessa toimii 107 rukousryhmää (syyskuu 2020), ja ne kokontuvat 1-2 kertaa kuukaudessa rukoilemaan rukouskalenterin mukaan (myös Forssassa). Ryhmät ovat vaikuttavia jakamisen ja kohtaamisen paikkoja, joissa kannetaan omia tilanteita ja maailman naisia Taivaan Isän suureen syliin.

https://sansa.fi/

 

Ota yhteyttä

Seurakuntapastori, lähetystyö ja Koijärven aluepappi
(03) 41451 keskus ma-to 9-12