Hautaan siunaaminen

”Herra, kädelläsi uneen painan pään, kutsut ystäväsi lepäämään” (vk 517:4)

Hautaan siunaamisesta
Kirkon jäsen siunataan hautaan kristillisesti. Seurakunta saattaa vainajan viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan sanaan turvaten.

Jos vainaja ei ole kuulunut kirkkoon, siunaus voidaan toimittaa omaisten pyynnöstä, mutta ei vainajan tahdon vastaisesti. Tässä on syytä noudattaa vainajan tahtoa.

Siunaaminen voi tapahtua Forssassa kappelissa ja Koijärvellä kirkossa. Siunaus voidaan toimittaa myös haudalla tai myös sairaalan kappelissa.

Siunaaminen tapahtuu arkussa. Jos arkku tuhkataan, uurna lasketaan myöhemmin hautaan sovitusti. Siunaaminen uurnassa ei ole mahdollista kuin erityisisä tilanteissa (uurna tuodaan ulkomailta, vainaja löytynyt pitkän ajan kulutua).

Hautauksen käytännön järjestelyissä voi ottaa yhteyttä seurakuntatoimistoon. Myös hautaustoimistot auttavat järjestelyissä.

Siunausajat ovat yleensä lauantaisin tai perjantaisin  klo 10.00, 11.30, 13.00 ja 14.30.

Seurakuntatoimistossa sovitaan hautaan siunaamisen ajankohta ja paikka.
Hautapaikka varataan seurakuntatoimistosta. Sieltä saa lisätietoja maksuista, hautamuistomerkkiin liittyvistä asioista ja haudanhoidosta. Hautausmaanhoitaja opastaa myös mielellään hautausmaan käytännön asioissa.  

Kappelin ja hautausmaan osoite on Tampereentie 10.

Forssassa on kaksi hautausmaata: Forssassa ja Koijärvellä.
Forssan hautausmaalla on myös muistolehto, johon tuhka lasketaan. Omaiset voivat ostaa seurakunnalta nimilaatan yhteiseen muistomerkkiin niin halutessaan.

Muistotilaisuus
voidaan viettää seurakunnan tiloissa, kotona tai muualla sopivassa paikassa. Forssassa ja Koijärvellä on seurakuntatalot. Lisäksi Matkussa esim. kylätalo ja Forssassa pappila kirkon vieressä.

Lisätietoa saa seurakuntatoimistosta ja taloustoimistosta: