Kouluikäisten kerhot

Forssan seurakunta järjestää vuosittain lukuisia kerhoja eri puolella Forssaa eri-ikäisille koululaisille. Kerhot ovat maksuttomia ja kokoontuvat joka viikko seurakunnan tiloissa, jollei toisin mainita. Kaikkiin kerhoihin on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittaumisella parannetaan tiedon kulkua ja varmistetaan sopivat ryhmäkoot kerhoihin. Kerholaisilla on ajan kuluessa mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä kerhoissa tehdään. Kerhoja ohjaavat koulutetut nuoret.

Seurakunta on järjestänyt monenlaisia kerhoja. Kestosuosikkeja ovat olleet mm. kokkikerhot, elokuvakerho ja erilaiset puuhakerhot. Välillä on järjestetty myös erilaisia projektiluontoisia kerhoja, esimerkiksi ilmaisutaitoa ja improa harjoittavia kerhoja.

Kerhot aloittavat syyskuun alussa ja lopettavat toukokuun puolenvälin tienoilla. Kerhot ovat tauolla koulujen vapaapäivinä ja lomina, joulutauko alkaa jo ennen koulujen päättymistä.

Tarkempaa tietoa kerhojen sisällöstä ja ajankohdista saa ottamalla yhteyttä nuorisotyönohjaajaa.

 

 

 

 

Askartelukerho