YhteisvastuukeräysPartiolaisten yhteisvastuutempaus

Yhteisvastuukeräystuoton yhteissumma tuotti Forssan alueella vuoden 2018 keräyskohteille yhteensä 12032,92€.
Kiitokset kaikille
yhteisvastuukeräykseen
osallistuneille ja mukanaolleille.

Lahjoituksia voi tästä eteenpäinkin antaa allanäkyviin tilinumeroihin, ne ohjautuvat automaattisesti seuraavan vuoden keräyskohteisiin.


 

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

60 % tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 % Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa ja 20 % paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön. Kirkon diakoniarahaston kautta autetaan vähävaraisia sekä yllättävän elämänkatastrofin, kuten tulipalon tai vakavan sairauden vuoksi vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen joutuneita ihmisiä.

Vuoden 2018 yhteisvastuukeräys torjuu nälkää ja köyhyyttä 

Jokapäiväinen leipä on ihmisarvoisen elämän perusedellytys. Miljoonien ihmisten kohdalla karu totuus on kuitenkin se, että ruokaa ei ole riittävästi.

Suomessa Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa. Diakoniarahastosta myönnetään noin 2 000–4 000 euron suuruisia kertaluontoisia avustuksia seurakuntien diakoniatyön kautta esimerkiksi välttämättömiin hankintoihin tai talouden tasapainottamiseen sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai yllättävän elämäntilanteen vuoksi kohtuuttomiin vaikeuksiin joutuneille ihmisille. Seurakunnissa yhteisvastuuvaroin pyritään tuomaan välitöntä helpotusta vähävaraisten ihmisten arkeen esimerkiksi ruoka-avun kautta.

Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Heille turvataan muun muassa riittävän ravinnon ja puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terveydenhoitoon, majoitukseen, lasten koulunkäyntiin ja perheiden toimeentuloa parantavaan koulutukseen. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

 

Lisätietoja löydät: https://www.yhteisvastuu.fi/

 

Voit lahjoittaa yhteisvastuukeräykseen monin eri tavoin

Yhteisvastuukeräyksessä voit olla mukana lahjoittamalla lipas- tai listakeräyksiin ja osallistumalla yhteisvastuukeräyksen hyväksi järjestettäviin tapahtumiin, ks. kevään yhteisvastuukalenteri.

 

Jos käytät pankkisiirtoa, laita viitteeksi 302041, niin lahjoituksesi huomioidaan Forssan seurakunnan keräystuloksessa.

  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75
  • Pohjola PankkiFI14 5000 0120 2362 28
  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41

 

KIITOS!

 

 

 

 

YouTube-video