Yhteisvastuukeräys 2020

Tukea vanhemmuuteen

 

KORONATILANTEEN VUOKSI TÄMÄN KEVÄÄN YHTEISVASTUUN TAPAHTUMAT ON JOUDUTTU PERUMAAN.

ON KUITENKIN TÄRKEÄÄ OJENTAA AUTTAVA KÄSI JA OSALLISTUA KERÄYKSEEN ETENKIN NÄINÄ VAIKEINA AIKOINA.

Helpoiten pääset osallistumaan keräykseen tämän linkin avulla https://yhteisvastuu.ekansio.com/yhteisvastuukerays/?id=1313&lang=fi

 

Vanhemmuus ei ole helppoa. Vanhemman stressi ja arjen vaikeudet heijastuvat koko perheen hyvinvointiin. Sosiaalinen tuki, toinen auttava aikuinen ja pienet arjen teot tukevat vanhempia. Vuoden 2020 Yhteisvastuussa halutaan rakentaa tukea vanhemmille.

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Vuosittain 60 % tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun ja 40 % jää Suomeen. Tänä vuonna puolet Suomeen jäävästä tuotosta menee paikallisten seurakuntien kautta vanhemmuuden tukemiseen. Toinen puolikas tuotosta käytetään valtakunnallisesti kynnyksettömiin tukitoimiin, joilla halutaan tukea vanhemmuutta sekä vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Valtakunnallisissa toimissa kumppaneina toimivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry.

Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta Suomessa ja maailmalla

Suomessa vuoden 2020 yhteisvastuuvaroin halutaan muun muassa olla rakentamassa vertaistukea vanhemmille, mahdollistaa perheen yhteinen harrastus tai antaa luotettavan aikuisen tukea ylikuormittuneelle perheelle. Erityisesti kaivataan matalan kynnyksen apua vanhemmuuden arkeen. Yhteisvastuuvaroilla halutaan luoda paikkoja, joissa arkea tukevat verkostot ja ystävyyssuhteet voisivat saada alkunsa ja perheiden keskinäinen tuki vahvistuisi.

Ulkomailla keräysvaroin tuetaan vanhemmuutta luonnonkatastrofeille altteilla alueilla ja pakolaisleireillä, missä vanhempien energia kuluu selviytymisen ja toimeentulon turvaamisessa. Yhteisvastuukeräyksen 2020 tuotoilla tuetaan poikkeusoloissa erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista. Tällä tuella halutaan helpottaa taakan jakautumista vanhempien kesken ja tukea äitejä, joilla ei ole läheisiä apunaan. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Keräys käynnistyy 2.2.2020 ja jatkuu 1.5. asti. Keräyslupa on voimassa koko vuoden ajan, mutta aktiivisin keräyskausi ajoittuu helmi-huhtikuulle.

Lahjoituksia voi tästä eteenpäinkin antaa alla näkyviin tilinumeroihin, ne ohjautuvat automaattisesti seuraavan vuoden keräyskohteisiin.

Kun käytät pankkisiirtoa, laita viitteeksi 302041, niin lahjoituksesi huomioidaan Forssan seurakunnan keräystuloksessa.

  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75
  • Pohjola PankkiFI14 5000 0120 2362 28
  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Lisätietoja löydät: https://www.yhteisvastuu.fi/

Yhteisvastuu täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Vuodesta 1950 jatkuneen työn juhlavuoden kunniaksi on hyvä lähteä mukaan auttamaan!

 

KIITOS AVUSTASI!