Kaste

Katso myös: Kaste.fi

Miksi kastetaan?
Jeesus käski kastaa ja opettaa: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti” (Matt.28:18-20). Jeesus sanoi myös: ”Sallikaa lasten tulla, sillä heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta”. ”Ystävä, sä lapsien, katso minuun pienehen” (vk 492:1).

Kasteen rekisteröinti

Kasteen rekisteröinti tapahtuu seurakunnan kautta. Kotiin tullut "Ilmoitus lapsen liittämisestä väestörekisteriin" -lomaka täytetään papin kanssa. Seurakunta rekisteröi lapsen (ja nimen) väestötietoihin. Vanhempien ei tarvitse ennen kastetta hoitaa ilmoitusta väestötietoihin.

Lapsi voidaan kastaa, jos toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon. Huoltajat päättävät lain mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta yhdessä.

Kummit

Kastettavalla, myös aikuisella kastettavalla, tulee olla ainakin yksi kummi, joka on evankelis-luterilaisen kirkon kastettu ja konfirmoitu jäsen. Myös muiden kummien on oltava ev.lut seurakunnan jäseniä ja konfirmoituja. Kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia virallisena kummina.

Kummina voi lisäksi olla sellaisen kristillisen kirkon jäsen, jossa lapsikaste on käytössä, esimerkiksi ortodoksinen tai katolinen kirkko.

Kummi on kasteen todistaja sekä lapsen hyvä ystävä ja tuki elämässä. Hän rukoilee lapsen puolesta ja puhuu elämän tärkeistä asioista.

Jos lähipiiristä ei löydy kummiksi sopivia kirkon jäseniä, kummeja voi kysyä myös seurakunnasta. Kummien määrälle ei ole ylärajaa. 

Uusien kummien lisääminen on mahdollista poikkeustapauksissa. Päätökset kummien lisäämisestä tekee oman seurakunnan kirkkoherra. Kummiutta ei voi vaihtaa eikä ottaa pois kastetilaisuuden jälkeen. Vähintään kahden kummin tai muun todistajan tulee olla läsnä kastetilaisuudessa. 

Kummeista tarvitaan rekisteröintiä varten nimi ja henkilötunnus. Ulkomaalaisista kummeista tarvitaan nimi, syntymäaika, kotiseurakunnan nimi, uskontokunta, paikkakunta ja maa. Kummeja koskevat tiedot kannattaa selvittää jo ennen kuin ottaa yhteyttä seurakuntaan.

Aikuiskaste
Rippikoulun yhteydessä kastetaan usein nuoria, joita ei ole kastettu. Tällöin tarvitaan nuoren kirjallinen suostumus ja vanhempien lupa.

Aikuisena kastetaan siinä tapauksessa, ettei kastetta ole suoritettu aikaisemmin. Kastetta edeltää silloin "aikuisrippikoulu", joka järjestetään elämäntilanteen mukaan joustavasti.

Missä ristiäiset?
Kaste voidaan toimittaa kotona, kirkossa Forssassa tai Koijärvellä, Forssan seurakuntatalon kappelissa tai muussa sopivassa paikassa yleensä sunnuntaisin. Ennen kastetta pappi tapaa vanhempia ja sopii toimitukseen liittyvistä yksityiskohdista. Mukaan tarvitaan tällöin lomake ”Ilmoitus lapsen liittämisestä väestörekisteriin”.

Milloin?
Kasteen tulisi tapahtua viimeistään kolmen kuukauden kuluessa syntymästä, mieluimmin riittävän ajoissa. Tilaisuus järjestetään yleensä sunnuntaina tai pyhäpäivänä, mutta myös lauantaina sen voi järjestää ja tarvittaessa viikollakin. Kasteen sopimisesta voi ottaa yhteyttä seurakuntatoimistoon.

Kastetoimituksesta

Papin kanssa voitte sopia kastetoimituksen sisällöstä. Voitte ehdottaa virsiä. Joku läsnäolijoista voi lukea lasten evankeliumin (Mark:10.13-16), joku voi pyyhkiä lapsen pään, kummit ja vanhemmat sekä lapsetkin voivat osallistua siunaamiseen. Myös esirukoukseen voivat läsnäolijat osallistua omalla pienellä rukouksellaan. Ristiäisissä voi myös esittää musiikkia tai vaikka runon.

Ristiäiset - Virsikirja.fi

 

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku