Kaste

”Ystävä, sä lapsien, katso minuun pienehen”
(vk 492:1)

Uusi: Kaste.fi

 

 Miksi kastetaan?
 Siksi, koska Jeesus käski kastaa ja opettaa. Tämän kastekäskyn moni on oppinut rippikoulussa:

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt.28:18-20)

Kaste tekee meistä kristittyjä ja pelastuksesta osallisia. Kasteessa Jumala itse toimii ja lahjoittaa Pyhän Hengen ja uskon lahjan. Kasteessa tullaan seurakunnan jäseneksi ja Jumalan lapseksi. Kirkko on alusta asti kastanut lapsia, koska heidät on haluttu saattaa pelastuksesta osallisiksi.”Sallikaa lasten tulla, sillä heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta”, Jeesus sanoi.

Lapsi voidaan kastaa, jos toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon. Huoltajat päättävät lain mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta yhdessä.

Kummit
- Kummien pitää kuulu luterilaiseen kirkkoon ja olla konfirmoituja.
- Heitä pitää olla vähintään kaksi.
- Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina.
- Kummina voi toimia lisäksi myös lapsikasteen hyväksyvän seurakunnan jäsen. 
- Kummeja voi erityisistä syistä lisätä. Jos kummeja on kuollut tai yhteys on katkennut eikä ole enää kahta kummia, kirkkoherran suostumuksella lisääminen on mahdollista.
- Vain yksi kummi on mahdollinen erityisistä syistä. Luvan myöntää sen seurakunnan kirkkoherran, johon lapsi liitetään.
- Kummi on kasteen todistaja sekä lapsen hyvä ystävä ja tuki elämässä. Hän rukoilee lapsen puolesta ja puhuu elämän tärkeistä asioista.

Aikuiskaste
Rippikoulun yhteydessä kastetaan usein nuoria, joita ei ole kastettu. Tällöin tarvitaan nuoren kirjallinen suostumus ja vanhempien lupa.  Aikuisena kastetaan siinä tapauksessa, ettei kastetta ole suoritettu aikaisemmin. Kastetta edeltää silloin "aikuisrippikoulu", joka järjestetään elämäntilanteen mukaan.

Missä ristiäiset?
Kaste voidaan toimittaa kotona, kirkossa Forssassa tai Koijärvellä, Forssan seurakuntatalon kappelissa tai muussa sopivassa paikassa yleensä sunnuntaisin. Ennen kastetta pappi tapaa vanhempia ja sopii toimitukseen liittyvistä yksityiskohdista. Mukaan tarvitaan tällöin lomake ”Ilmoitus lapsen liittämisestä väestörekisteriin”.

Milloin?
Kasteen tulisi tapahtua viimeistään kolmen kuukauden kuluessa syntymästä, mieluimmin riittävän ajoissa. Tilaisuus järjestetään yleensä sunnuntaina tai pyhäpäivänä, mutta myös lauantaina sen voi järjestää ja tarvittaessa viikollakin. Kasteen sopimisesta voi ottaa yhteyttä seurakuntatoimistoon.

 

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa riittää myös yksi kummi. Päätöksen tekee oman seurakunnan kirkkoherra.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku