Rippijuhlat

Rippijuhla eli konfirmaatio on kasteen jälkeen seuraava suuri kristillinen juhla. Konfirmaatiota edeltää aina rippikoulun käyminen.

Konfirmaatiomessu järjestetään rippikoulun päätteeksi Forssan kirkossa. Nuori voidaan konfirmoida myös Koijärven kirkossa, mikäli hän ja perhe sitä toivovat. Tästä pitää kuitenkin sopia erikseen rippikoulutyöstä vastaavan papin kanssa. Konfirmaatiossa nuori osallistuu uskontunnustukseen, jonka vanhemmat ja kummit lukivat hänen kastetilaisuudessaan. Kummit kutsutaan siunaamaan nuorta ja nuoren puolesta rukoillaan. 

Konfirmaation jälkeen nuori voi käydä itsenäisesti ehtoollisella. Hän voi myös toimia kummina ja asettua ehdokkaaksi seurakunnan luottamustoimiin täytettyään 18 vuotta. Rippikoulun käynyt voi äänestää kirkollisisssa vaaleissa täytettyään 16 vuotta. Rippikoulu on myös kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytys.

Konfirmaatiomessun jälkeen on yleensä tapana järjestää rippijuhlat. Ne voi järjestää kotona tai muussa sopivassa paikassa.  

Risti