Tietosuojaseloste

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Forssan seurakunnalla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä jokapäiväisessä toiminnassamme. Olemme aktiivinen osa yhteiskuntaa ja julkisoikeudellisena toimijana kaiken toimintamme on oltava läpinäkyvää sekä arvojemme mukaista. Vastuullisuus sekä luottamuksellisuus korostuvat myös tietosuoja-asioissa ja olemme sitoutuneet suojaamaan jäsentemme, henkilöstömme sekä asiakkaidemme yksityisyyttä.

Tälle sivulle on koottu tietoa Forssan seurakunnan henkilötietojen käsittelystä. 

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Näitä ovat mm.

 • tunnistamistiedot, kuten nimi sekä henkilötunnus henkilön yksilöimiseksi
 • yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • seurakunnan jäsenyyteen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten ilmoittautumiset tapahtumiin, tilaisuuksiin ja toimintaan sekä niihin liittyvät tiedot.

Lisäksi voimme kerätä asiointiin, tilauksiin, sopimuksiin ja toimintaan liittyviä tietoja toimintaamme varten.

Tietojen pääasiallinen lähde on henkilö itse. Tämän lisäksi voimme saada tietoja väestötietojärjestelmästä.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Käytämme henkilötietoja Forssan seurakunnan toiminnan ylläpitämiseen, jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Lisäksi käytämme henkilötietoja toiminnan ja palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen.

Käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme tietojasi lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen, esimerkiksi Kirkkolaki määrää kirkonkirjoista. Käsittelemme tietojasi myös rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella seurakunnan jäsenyyden, palvelussuhteen tai muun merkityksellisen asiakassuhteen johdosta. Käsittelemme henkilötietojasi myös sopimussuhteen perusteella, esimerkiksi vuokrasopimukseen liittyen. Lisäksi voimme käsitellä tietojasi antamaasi suostumukseen perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöjä. Olemme arvioineet käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi. Pääsy tietoon rajoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä tai käsittelemiseltä sekä teknisin että hallinnollisin toimenpitein.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tietosuojaselosteiden esittämät käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten Kirkkolain, väestökirjanpidon, sekä kirjanpitoa ja muuta toimintaan koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Mitä oikeuksia minulla on?

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

 • Tietosuojavaltuutetun toimisto 
 • Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
 • Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
 • Puhelinvaihde: 029 566 6700 

Miten voin käyttää oikeuksiani?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla Forssan seurakunnan seurakuntatoimistossa. Voidaksemme tunnistaa henkilön, asiointi on tehtävä henkilökohtaisesti. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Toimitamme tiedot kuitenkin aina kirjallisesti.

Olemme auki ajanvarauksella ma-to kello 9-12, pe suljettu, vaihde 03 41451

Käyntiosoite:
Forssan seurakunta
Kartanonkatu 16
30100 Forssa

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla forssan.seurakunta@evl.fi

FORSSAN SEURAKUNNAN SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Tämä saavutettavuusseloste koskee Forssan seurakuntaLinkki avautuu uudessa välilehdessä –sivustoa  ja on laadittu 15.3.2024
Forssan seurakunta pyrkii takaamaan digitaalisen saavutettavuuden yhdenvertaisesti kaikille.
Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Toimet saavutettavuuden tukemiseksi
Forssan seurakunta varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:
•    Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
•    Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme.
•    Pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme saavutettavuuskoulutusta.

Arviointimenetelmät
Forssan seurakunta arvioi tämän sivuston saavutettavuuden seuraavilla menetelmillä:
•    Itsearviointi ja palautteet
•    Saavutettavuus huomioitu -arviointi 2016, Saavutettavuus huomioitu -leima myönnetty 11/2017.

Verkkosivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:
Edge (Windows), uusin versio
Chrome (Windows, Mac), uusin versio
Firefox (Windows, Mac), uusin versio
Safari (Mac), uusin versio

Tämän verkkosivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:
HTML
WAI-ARIA
CSS
Javascript

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Sivuston nykyinen saavutettavuusstandardi
Sivusto täyttää tekniseltä toteutukseltaan Saavutettavuus huomioitu -leiman vaatimukset.
Osittain ohjeidenmukainen, osa sisällöstä ei noudata saavutettavuusstandardia täydellisesti.

Verkkosivuston ei-saavutettava sisältö
Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin ongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista.
Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Tekniset puutteet:
Sivustolla on teknisiä saavutettavuuspuutteita seuraavilla alueilla:
lomakekenttien lukuselainkäyttö, linkkien fokusointi tai visuaalinen korostus, sivujen pääotsikoita tai otsikkokenttien sisältöjä puuttuu, iframen selitteitä puuttuu, virheitä wai-aria -toteutuksessa ja toistetun sisällön ohitusmahdollisuus lukuselaimella.

Teksti kuvassa:
Joissain kaaviokuvissa / tapahtumien mainoksissa / kuvissa on tekstiä, mutta teksti ei ole tarjolla saavutettavassa muodossa.

Lisäämme tekstit tekstivastineisiin tai sivun sisältöön mahdollisimman pian. Korjaamme tilanteen mahdollisimman pian.

Kuvien tekstivastineet (alt-tekstit):
Osassa kuvistamme saattaa puuttua alt-tekstit. Käymme näitä läpi ja korjaamme tarvittaessa.

Rikkinäiset linkit:
Sivullamme saattaa ilmetä rikkinäisiä linkkejä, korjaamme ne mahdollisimman pian.
Mikäli huomaat rikkinäisen linkin, ilmoitathan siitä meille.  

Epäselvästi nimetyt linkit:
Jotkut linkit teksteineen eivät kuvaa riittävästi kohdetta. Muokkaamme linkkejä paremmin ymmärrettäviksi.  

Puuttuvat otsikkomerkinnät:
Sivuillamme on puutteita otsikoiden merkkauksessa. Tarvittaessa korjaamme ne..

Värikontrasti:
Tekstin ja taustan / kuvakkeiden / visuaalisten esitysten kontrasti ei ole kaikissa kohdin
WCAG-standardin mukainen. Korjaamme värikontrastin puutteet mahdollisimman pian.

Asiakirjat (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):
Kaikki sivuillamme olevat asiakirjat eivät ole tällä hetkellä täysin saavutettavia. Korjaamme tiedostot
saavutettaviksi tarvittaessa. Mikäli huomaat puutteen, ilmoitathan siitä meille. Voit pyytää asiakirjojen
sisältämiä tietoja alla olevien yhteystietojen kautta.

Videot:
Kaikissa videoissamme ei ole tekstitystä. Videot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020, joissa ei ole
tekstitystä, eivät kuulu lain piiriin. Laki tulee voimaan 23.9.2020 (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §).

Asiakirjat (Pdf, Word, Powerpoint, Excel)
Osa tiedostoistamme, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä välttämättä ole saavutettavia. Ei-saavutettavassa muodossa olevan tiedoston tiedot saat pyytämällä alla olevien yhteystietojen kautta. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Kartat
Sivustolla on esitetty joitain tietoja karttanäkymän avulla. Itse kartat eivät kuulu
saavutettavuuslainsäädännön piiriin, mutta niiden avulla esitettävä opastava informaatio
tarjotaan sivustolla saavutettavassa muodossa tekstinä. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 §)

Videot
Sivustollamme on videoita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020, joissa ei ole tekstitystä tai
kuvailutulkkausta. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Arkistoitu verkkosisältö
Sivustolla on verkkosisältöä, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019, eivätkä ne kuulu
lain soveltamisalaan. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi
Otamme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta.
Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

Sivuston julkaisujärjestelmästä ja sen teknisestä saavutettavuudesta vastaa Kirkkohallitus/Kirkon viestintä.
Mikäli haluat antaa palautetta julkaisujärjestelmän saavutettavuudesta Kirkon viestintään, käytä alla olevaa lomaketta:
•    Verkkolomakkeella: https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/saavutettavuuspalaute-lukkari/Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 2 viikkoa.

Forssan seurakuntaan:
•    Viestintävastaava Aleksi Mertanen, aleksi.mertanen@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä, p. 03-41451

Sähköpostiosoite: forssan.seurakunta@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

•    Postiosoite: Kartanonkatu 16, 30100 Forssa


Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, sivuston ylläpitäjälle.
Vastauksessa voi mennä 14 päivää.  Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon:  
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/Linkki avautuu uudessa välilehdessä
saavutettavuus@avi.fi  
Puhelinnumero vaihde: 0295 016 000

Tee ilmoitus verkkolomakkeella
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/Linkki avautuu uudessa välilehdessä