Lisäinfoa rippikouluryhmistä ja paikoista

Rippikouluopetuksen tuntimäärä on 80 tuntia riippumatta rippikouluryhmästä. Rippikouluvaihtoehtoina ovat: päivärippikoulu talvella, leirit Klemelässä talvella ja kesällä sekä talvileiri Salon Naarilan leirikeskuksessa. Lisäksi järjestetään erityisrippikoulu yhteistyössä Tölön koulun kanssa.


Leiririppikouluihin kuuluu leirijakson lisäksi osallistumisia jumalanpalveluksiin, muihin seurakunnan tilaisuuksiin sekä opiskelupäiviä/-iltoja. Nämä kaikki ovat osa rippikoulua siinä missä leirijaksokin, joten poissaolot on korvattava.

Päivärippikoulussa opiskellaan intensiivijakson lisäksi joinakin iltoina ja viikonloppuina. Koska päivärippikoulussa opiskelupäivät ovat lyhyempiä kuin leireillä, on kokoontumisia vastaavasti enemmän.

 

 

.