Avioliittoon vihkiminen

”Ilon, onnen anna heitä askeleissaan seurata” (vk 238:3)

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

01.01.2022 alkaen Tampereen aluekeskusrekisteristä puh: 03-2190222 (ark 9-15) tai rekisteroinnit.tampere@evl.fi.
Esteiden tutkinta netissä. Seurakuntatoimistossa ei enää tehdä esteiden tutkintaa.

Avioliiton esteiden tutkinta on voimassa neljä kuukautta ja sen pitää tapahtua viimeistään 7 päivää ennen vihkimistä. Esteiden tutkinta kannattaa hoitaa hyvissä ajoin ennen vihkimistä.

Avioliitto on turva

Avioliittoon voidaan vihkiä 18-vuotta täyttäneet. Heidän on oltava rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja luterilaisen kirkon jäseniä. Jos vain toinen täyttää nämä edellytykset, toisenkin on oltava kristillisen kirkkokunnan jäsen, jotta kirkollinen vihkiminen voidaan suorittaa.

Avioliittoon aikovien nimet luetaan kirkossa sopivana pyhänä ja heidän puolestaan rukoillaan siellä.

Avioliitto on parhaimmillaan koko elämän kestävä kumppanuus, jossa saa kasvaa ihmisenä. Lapsille avioliitto on hyvä turva.

Tapaaminen papin kanssa
Vihkimistä edeltää yleensä papin kanssa tapaaminen, jossa asianosaiset tutustuvat toimitukseen yhdessä.

Musiikki
Vihkimisen jumalanpalvelusluonne on syytä ottaa huomioon ja musiikin on oltava kirkkoon sopivaa. Kanttorit neuvovat mielellään. Hääjuhlassa voi esittää monenlaista musiikkia, joka ei kirkossa aina ole mahdollista.

Missä vihitään?
Kirkollinen vihkiminen voi tapahtua kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa.

Pienet häät onnistuvat!
Forssan seurakuntatalon kappeli on erinomainen vihkipaikka. Vähimmillään vihittävien ja vihkijän lisäksi tarvitaan kaksi täysi-ikäistä todistajaa.

Ei riisiä eikä muutakaan
Kirkkoneuvoston päätöksellä ei riisiä eikä muutakaan saa enää heittää vihkimisen yhteydessä Forssassa tai Koijärvellä kirkkojen ja pihan siisteyden vuoksi.

Entä avioliiton siunaaminen?
Jos pariskunta on vihitty maistraatissa, voi pyynnöstä tapahtua avioliiton siunaaminen kirkossa tai sopivassa paikassa.

Vihkimiseen liittyvistä asioista saa lisätietoja seurakuntatoimistosta

 

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku