Avioliittoon vihkiminen

  ”Ilon, onnen anna heitä askeleissaan seurata” (vk 238:3)

Avioliitto on miehen ja naisen sitoutuminen yhteiseen elämään, jonka kirkko vihkimisen yhteydessä siunaa. Parhaimmillaan se on koko elämän kestävä kumppanuus, jossa saa kasvaa ihmisenä. Lapsille avioliitto on hyvä turva.


Avioliiton esteiden tutkintaa varten kihlakumppanit käyvät seurakuntatoimistossa, jossa ainakin toinen on jäsenenä. Siellä he allekirjoittavat paperit, joiden mukaan todetaan avioliiton olevan vailla esteitä. Tutkinta on voimassa neljä kuukautta ja sen pitää tapahtua viimeistään 7 päivää ennen vihkimistä.

Avioliittoon voidaan vihkiä 18-vuotta täyttäneet. Heidän on oltava rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja luterilaisen kirkon jäseniä. Jos vain toinen täyttää nämä edellytykset, toisenkin on oltava kristillisen kirkkokunnan jäsen, jotta kirkollinen vihkiminen voidaan suorittaa.

Avioliittoon aikovien nimet luetaan kirkossa sopivana pyhänä ja heidän puolestaan rukoillaan siellä.

Tapaaminen papin kanssa
Vihkimistä edeltää yleensä papin kanssa tapaaminen, jossa asianosaiset tutustuvat toimitukseen yhdessä.

 

Musiikki
Vihkimisen jumalanpalvelusluonne on syytä ottaa huomioon ja musiikin on oltava kirkkoon sopivaa. Kanttorit neuvovat mielellään. Hääjuhlassa voi esittää monenlaista musiikkia, joka ei kirkossa aina ole mahdollista.

 

Missä vihitään?
Kirkollinen vihkiminen voi tapahtua kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa.


Pienet häät onnistuvat!
Forssan seurakuntatalon kappeli on erinomainen vihkipaikka.  Vähimmillään vihittävien ja vihkijän lisäksi tarvitaan kaksi täysi-ikäistä todistajaa.
 

Ei riisiä eikä muutakaan
Kirkkoneuvoston päätöksellä ei riisiä eikä muutakaan  saa enää heittää vihkimisen yhteydessä Forssassa tai Koijärvellä kirkkojen ja pihan siisteyden vuoksi.

 

Entä avioliiton siunaaminen?
Jos pariskunta on vihitty maistraatissa, voi pyynnöstä tapahtua avioliiton siunaaminen kirkossa tai sopivassa paikassa.

Vihkimiseen liittyvistä asioista saa lisätietoja seurakuntatoimistosta
 

 

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku