Kerhonohjaajakoulutus

Kerhot ovat yksi tärkeä osa Forssan seurakunnan toimintaa kouluikäisille ja nuorille. Kerhonohjaajakoulutuksen käymällä saa kokemuksia siitä, miten ryhmää ohjataan, miten kerhoa pidetään ja mitä kaikkea kerhonohjaamiseen kuuluu. Kerhonohjaajina toimivat ensisijaisesti rippikoulun ja kerhonohjaajakoulutuksen suorittaneet Forssan seurakunnan jäsenet.

Monta koulutusmahdollisuutta

Kerhonohjaajaksi pääsee monenlaista reittiä. Koulutuksia käymällä saa mahdollisimman paljon  tietoa ja harjoitusta kerhonohjaamisesta. Jos kuitenkin olet innostunut kerhonohjaamisesta ja koulutus sattui juuri menemään ohi suun, niin aina kannattaa olla yhteydessä kerhotoiminnasta vastaavaan työntekijään.

Alkusyksystä järjestetään info niille, jotka olisivat kiinnostuneita oman kerhon aloittamisesta kyseisenä vuonna. Tähän infotilaisuuteen voivat osallistua kaikki kiinnostuneet. Infotilaisuudessa annetaan välttämättömimmät perustiedot kerhonohjaamisesta.

Syksyn alussa pidetään myös ensimmäinen kerhonohjaajapalaveri, johon saa osallistua kaikki kerhonohjaamisesta kiinnostuneet. Palaverissa katsotaan, ketkä haluaisivat aloittaa kerhonohjaamisen, milloin, missä, kenelle ja niin edelleen.

Infojen ja ensimmäisen palaverin jälkeen on rovastikunnallinen kerhonohjaajakoulutuspäivä, johon osallistuvat kaikki kerhonsa kyseisenä syksynä aloittavat kerhonohjaajat.  Rovastikunnallisessa koulutuksessa päästään tutustumaan lähiseurakuntien muihin kerhonohjaajiin ja saadaan lisää tietoa ja ideoita siitä, mitä kerhonohjaaminen todella on. Kerhonohjaajakoulutus valmistaa nuoret kerhojen ja pienten ryhmien ohjaamiseen. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. auktoriteetti, turvallisuus, erilaiset leikit ja kerhohartaudet.

Kerhokausi alkaa yleensä syyskuun alussa. Silloin ne kerhonohjaajat, jotka ovat aloittaneet kerhon, sitoutuvat kerhonohjaamiseen koko kerhokaudeksi tai projektikerhon päättymisajankohtaan asti. Kerhonohjaajan koulutukseen ja ohjaamiseen kuuluvat myös noin kuukauden välein pidettävät kerhonohjaajapalaverit, joissa saa apua, vertaistukea, neuvoja ja lisää ideoita kerhonohjaamiseen. Monesti kerhonohjaajapalavereissa myös on opetusta ja uutta tietoa kerhoihin liittyen.

Keväällä alkaa aina uusi kerhokausi, jossa saattaa olla mukana uusia ohjaajia. Pääpaino koulutuksessa on syksyllä mutta myös keväällä järjestetään tarvittaessa täydennyskoulutusta uusille kerhonohjaajille. Kerhonohjaajapalaverit rytmittävät kerhokautta. Lisäksi aktiivisimmille kerhonohjaajille on kevään kauden päätteeksi luvassa huikea kerhonohjaajien palkintomatka. Palkintomatkan kohde ja matkan toiminta selviää aina matkalle lähdettäessä.

Kerhonohjaajista huolehtii ensisijaisesti Tapio Laakso 0503662920, jolta voi myös kysyä kerhoihin ja kerhonohjaamiseen liittyvistä asioista.

Kerhonohjaajat koulutuksessa