Kerhonohjaajakoulutus

Kerhot ovat yksi tärkeä osa Forssan seurakunnan toimintaa kouluikäisille ja nuorille. Kerhonohjaajakoulutuksen käymällä saa kokemuksia siitä, miten ryhmää ohjataan, miten kerhoa pidetään ja mitä kaikkea kerhonohjaamiseen kuuluu. Kerhonohjaajina toimivat ensisijaisesti rippikoulun ja kerhonohjaajakoulutuksen suorittaneet Forssan seurakunnan jäsenet.

Monta koulutusmahdollisuutta

Kerhonohjaajaksi pääsee monenlaista reittiä. Koulutuksia käymällä saa mahdollisimman paljon  tietoa ja harjoitusta kerhonohjaamisesta. Jos kuitenkin olet innostunut kerhonohjaamisesta ja koulutus sattui juuri menemään ohi suun, niin aina kannattaa olla yhteydessä kerhotoiminnasta vastaavaan työntekijään.

Alkusyksystä järjestetään info niille, jotka olisivat kiinnostuneita oman kerhon aloittamisesta kyseisenä vuonna. Tähän infotilaisuuteen voivat osallistua kaikki kerhoonohjaamisesta kiinnostuneet. Infotilaisuudessa annetaan perustietoa kerhojen ohjaamisesta sekä kerhonohjaajaksi kouluttautumisesta.

Infojen jälkeen pidetään kerhonohjaajakoulutus, johon osallistuvat kaikki kerhonsa kyseisenä syksynä aloittavat kerhonohjaajat. Koulutus on usein pidetty rovastikunnallisena eli siellä on ollut mukana nuoria ja työntekijöitä lähiseurakunnista. Rovastikunnallisessa koulutuksessa päästään tutustumaan lähiseurakuntien muihin kerhonohjaajiin ja saadaan lisää tietoa ja ideoita siitä, mitä kerhonohjaaminen todella on. Kerhonohjaajakoulutus valmistaa nuoret kerhojen ja pienten ryhmien ohjaamiseen. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. ryhmänohjaajan taidot, rooli, auktoriteetti, kerhon turvallisuus, erilaiset leikit ja kerhohartauden pito. Kerhonohjaajille pidetään alkukeväästä myös täydennyskoulutus johon osallistuvat kaikki keväällä kerhoa ohjaavat nuoret.

Syksyn kerhokausi alkaa syyskuun alussa ja päättyy joulukuussa. Keväällä aloitetaan tammikuussa ja päätetään kerhovuosi toukokuussa. Kerhonohjaajat sitoutuvat kerhonohjaamiseen koko kerhokaudeksi tai projektikerhon päättymisajankohtaan asti. Kerhonohjaajan koulutukseen ja ohjaamiseen kuuluvat myös noin kuukauden välein pidettävät kerhonohjaajapalaverit, joissa saa apua, vertaistukea, neuvoja ja lisää ideoita kerhonohjaamiseen. Monesti kerhonohjaajapalavereissa myös on opetusta ja uutta tietoa kerhoihin liittyen.

Kerhoihin ja kerhon ohjaamiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä nuorisotyönohjaaja Tapio Laaksoon, tapio.laakso@evl.fi 0503662920.

Kerhonohjaajat koulutuksessa