Aikuisrippikoulu

 

Rippikoulun käyminen on edellytys yli 15-vuotiaana kirkkoon liittyvälle. Mikäli liittymisen syynä on kutsu kummiksi, tulee liittyjä rippikoulun lisäksi myös konfirmoida. Kirkollinen vihkiminen ei edellytä konfirmaatiota. Mikäli liittyjää ei ole lapsena kastettu, tulee hänet kastaa rippikoulun jälkeen. Aikuisrippikoulu koostuu tapaamisista papin kanssa sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Mikäli olet kiinnostunut aikuisrippikoulusta, ota yhteyttä seurakuntatoimistoon tai johonkuhun pappiin.