Ilmoitus
vaalipöytäkirjan nähtävillä olosta

Forssan seurakunnan vaalilautakunta on vahvistanut seurakuntavaalien 2022 tulokset kokouksessaan 20.11.2022.

Pöytäkirja vaalien tulosten vahvistamisesta valitusosoituksineen on nähtävillä seurakunnan kirkkoherranvirastossa/seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina 21.11.–21.12.2022.

Forssa 20.11. 2022

Forssan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja

Tämä ilmoitus on ollut nähtävänä 21.11.–21.12.2022 välisen ajan seurakunnan ilmoitustaululla.

Puheenjohtaja