EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Forssan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan Forssan kirkkovaltuustoon 27 jäsentä.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava Forssan seurakuntatoimistoon/kirkkoherranvirastoon sen aukioloaikoina sekä viimeistään 15.9.2022 kello 9.00-16.00.

Toimiston osoite: Forssan seurakunta, Kartanonkatu 16

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana seurakuntatoimistossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

 

Forssa 10.6. 2022

Forssan seurakunnan vaalilautakunta

 

Kuulutus on ollut ilmoitustaululla 3.8.-15.9.2022, julkaistu FL 3.8.2022

Miia Saneri, toimistosihteeri