KIRKON VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRKA

 

Forssan seurakunnassa on avoinna kirkon varhaiskasvatuksen virka alkaen 1.12.2019. Toivomme, että virkaan valittu voi aloittaa jo 4.10.2019 viransijaisena. Seurakunnassa on kolme lapsityöntekijää sekä kasvatustyön pappi, joka toimii varhaiskasvatuksen ohjaajan esimiehenä. Varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävä on organisoida, koordinoida, ohjata ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen eli lapsi- ja perhetyön toimintaa, toimia lapsityöntekijöiden esimiehenä sekä tehdä laaja-alaisesti ja joustavasti työtä koko seurakunnan kasvatussektorilla.

Työhön kuuluu ryhmätoiminnan ohjaamista, tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista, yksilöiden kohtaamista sekä yhteistyötä kotien, päivähoidon, koulujen, järjestöjen ja seurakunnan eri tehtäväalueiden kanssa. Tehtävään kuuluu myös leirityötä ja rippikoulua.

 

Saattaa olla, että lähitulevaisuudessa Humppilan seurakunta liittyy Forssan seurakuntaan. Tämän seurauksena varhaiskasvatuksen ohjaaja saa alaisikseen myös kaksi lastenohjaajaa sekä mahdollisesti muutakin vastuuta Humppilan kasvatustyöstä.
 

Edellytämme kristillisen kasvatuksen asiantuntijuutta, sitoutumista kirkon sanomaan, kykyä lasten ja perheiden jumalanpalveluselämän kehittämiseen ja toteuttamiseen, joustavuutta ja luovuutta sekä yhteistyö-, tiimi-, viestintä ja esimiestaitoja.

 

Pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK), joka sisältää lastentarhanopettajan tehtäviin kelpoistavat vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ja vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon varhaiskasvatukseen liittyviä opintoja (Kirkon säädöskokoelma nro 124, 3 § ja 8 § 4 momentti).
 

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen. Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Virkaan valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää ennen virkasuhteen alkamista rikosrekisteriote (RLL 6 § 2.mom) sekä työterveyslääkärin todistus (työkelpoisuustodistus) terveydentilastaan. Viranhoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

 

Hakuaika päättyy 3.5.2019 klo 14. Haastattelut järjestetään 7.5.2019.

 

Lisätietoja: kappalainen Sanna Kuisma, 050 511 7726, sanna.kuisma@evl.fi

 

Hakemukset liitteineen forssan.seurakunta@evl.fi tai
”Varhaiskasvatuksen ohjaajan virka”
Forssan seurakunta
Kartanonkatu 16
30100 Forssa