Vuoden 2020 rippikouluryhmät:

Koronasta johtuen kesän 2020 rippikouluryhmät on puolitettu. Ne kokoontuvat alunperin suunnittellun aikataulun mukaan Klemelässä päivärippikouluna siten, että kukin ryhmä on Klemelässä kolme päivää.

Kullekin ryhmälle järjestetään neljä konfirmaatiota. Kerralla konfirmoidaan 5-7 nuorta. Perheiden kanssa on ennakkoon sovittu, kuinka monta vierasta kunkin nuoren lähipiiristä tulee kirkkoon. Tänä kesänä konfirmaatiot ovat suljettuja tilaisuuksi, joihin voi tulla mukaan konfirmoitavan perheen kutsusta. Näin väkimäärä ei kasva liian suureksi.

Kesäleiri 1. Klemelä 1.-7.6.2020, konfirmaatiot 14.6. 
Kesäleiri 2. Klemelä 8.-14.6.2020, konfirmaatiot 28.6. 
Kesäleiri 3. Klemelä 15.-21.6.2020, konfirmaatiot 27.6. 
Kesäleiri 4. Klemelä 22.-28.6.2020, konfirmaatiot 5.7. 
Konfirmaatio Koijärvellä 2.8.2020 klo 13.