Kaikki ehdokkaat seurakuntavaalit.fi sivustolla

Äänestysprosentti oli 10.7 %

EHDOKASLISTA PDF tiedostona

Tarkemmat tulokset ks. https://www.seurakuntavaalit.fi/tulokset

Vaaleissa valitut, uusi kirkkovaltuusto 27 jäsentä:

​​Forssan seurakuntavaalit 2022

Kirkkovaltuustoon valittiin 27 jäsentä. Ehdokkaita oli 52. Äänestysprosentti oli 10.7 %. Se laski edellisestä, joka oli 12.1 %. Koko valtakunnassa äänestysprosentti oli 12.7 %.
Ennakkoäänestyksessä annettiin suurin osa äänistä, eli lähes 73 %. Erityisesti Prismakeskus palveli äänestäjiä koko seutukunnalla ennakkoäänestyspaikkana.
Nuorten äänestysinto oli laimeaa, vain 3.9 % 16-17 –vuotiasta kävi äänestämässä.
Uusista valtuutetuista naisia on 18 (66.7%) ja miehiä 9. Uusi valtuutettuja valituista on 13.
Vaaleissa eniten ääniä saivat Lotta Saarenmaa 77 (Meidän kirkko), Elina Vinnikainen 64 (Kirkko keskellä), Mika Penttilä 59 (Meidän kirkko) sekä Sari Rämö 59 (Seurakunta-aktiivit) ja Emmi Lintonen 55 (Kansan kirkko) .
Vaaliryhmistä eniten ääniä sai Kirkko keskellä niukasti ennen Meidän kirkko –ryhmää. Seuraavina olivat Kansankirkko ja Seurakunta-aktiivit.
Uusi kirkkovaltuusto toimii v. 2023-2026. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa se valitsee kirkkoneuvoston (8 jäsen ja kirkkoherra) sekä vastuuryhmät ja johtokunnat toiminnan tueksi.