MUUTOKSIA TOIMINTAAN (16.3.) VALTIONEUVOSTON JA PIISPOJEN OHJEITTEN MUKAAN SEKÄ MUUTAKIN FORSSAN SEURAKUNNASSA:

- Seurakuntalaiset eivät saa osallistua kirkoissa jumalanpalveluksiin. Ne näkyvät netissä (Fb ja verkkosivut) papin ja kanttorin toimesta.
- Forssan kirkko on auki sunnuntaisin klo 11-13 hiljentymistä varten. Pääsiäisajasta tiedotetaan erikseen.
- Kirkollisiin toimituksiin ei saa osallistua 10 henkeä enempää. Hautaansiunaamisia suositellaan toimitettavaksi haudalla. Muistotilaisuuden voi pitää tarvittaessa myöhemminkin. (HUOM! kts. piispojen päivitetty ohje alla)
- Muu toiminta on peruttu toistaiseksi

Seurakuntatoimisto palvelee toistaiseksi ainoastaan puhelimitse tai sähköpostin välityksellä ma-pe. Puh: 03-41451 (vaihde klo 9-13). Seurakuntatoimisto puh: 050-5889033 ja puh: 050-5824633 ja forssan.seurakunta@evl.fi

Seurakunnan työntekijät ovat tavoitettavissa, soita.

Diakoniatoimistosta saa apua ruokakuljetukseen kotiin, p. 050 3706 556

Seuraa seurakunnan fb-sivuja ja nettisivuja.

****

Tiedote. Julkaistu: 18.03.2020, 18:54
Kirkon viestintä

Piispat: Lähiomaiset voivat osallistua hautaan siunaamiseen

Kirkollisiin toimituksiin annettu kymmenen osallistujan enimmäismäärä on herättänyt paljon kysymyksiä. Erityisesti se on noussut esiin hautaan siunaamisten osalta. Tämä on ymmärrettävää, koska läheisen kuolema ja hautaan siunaaminen koskettavat surevia syvästi.

Osallistujarajoituksesta syntyi hämmennystä pitkälti siitä syystä, että valtion viranomaiset tulkitsivat kymmenen osallistujan rajaa 17.3. keskenään jossain määrin eri tavoin. Epäselvyyttä oli siitä, sovelletaanko kirkollisiin toimituksiin tartuntatautilakia vai kokoontumislakia ja mitä tästä poikkeusoloissa seuraa.

Asiaa on piispojen pyynnöstä käsitelty ministeriöiden kesken. Vallitsevaksi käsitykseksi on muodostunut, että kirkolla on asiassa mahdollisuus tehdä tarkoituksenmukaisuusharkintaa, kunhan peruslinja pienestä tilaisuudesta säilyy.

Tällä perusteella piispat tarkentavat 16.3. seurakunnille antamaansa ohjetta. Hautaan siunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan. Muilta osin piispojen aiempi linjaus jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista on edelleen voimassa.

Yleislinjana on edelleen enintään 10 hengen tilaisuus

Yleisenä rajana pysyy edelleen rajoitus kymmeneen osanottajaan. Tämän peruste on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä, mikä voi olla vaarallinen erityisesti vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville. Piispat toivovat kaikkien ymmärrystä tälle tosiasialle.

Jos hautaan siunaamisesta muodostuu lähiomaisten siihen osallistuessa yli 10 hengen tilaisuus, tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat siunauskappelissa tai haudalla riittävän etäällä toisistaan. Luonnollisesti on selvää, ettei vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön tule osallistua siunaustilaisuuteen.

Muiden kirkollisten toimitusten osalta kukin piispa antaa hiippakunnassaan tarvittaessa yksittäistapauksissa ohjeita tässä kerrotun peruslinjan mukaisesti.