​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

7.5.2021

Aluehallintoviraston ja KHSHP:n ohjeitten mukaan monet rajoitukset ja​​​​tkuvat 31.5. asti.
- Kirkkoon ei voi kokoontua, mutta jumalanpalvelukset striimataan Youtubeen suorana (linkki myös fb-sivuilla)
- Kirkollisiin toimituksiin voi osallistua enintään 10 h, mutta lähimpien omaisten osallistumista voidaan harkita. Mahdollista on järjestää etäyhteys whatsupin tai youtuben kautta muille (omaiset hoitavat).​​​​​​​ Paikalle saa tulla vain ehdottomasti terveenä.
- Kasteet järjestetään kirkossa
​​​​​​​- Seurakunnan toimitiloja ei vuokrata muistotilaisuuksiin tai perhejuhliin
- Ehtollisenviettoja järjestetään ilmoittautumisen perusteella, p. 03-41451, ks. kirkolliset ilmoitukset!

​​​​​​​- Muistakaa toisianne ja huolehtikaa, ettei kukaan jää yksin!

 

Tiedote. Julkaistu: 18.03.2020, 18:54
Kirkon viestintä

Piispat: Lähiomaiset voivat osallistua hautaan siunaamiseen

Kirkollisiin toimituksiin annettu kymmenen osallistujan enimmäismäärä on herättänyt paljon kysymyksiä. Erityisesti se on noussut esiin hautaan siunaamisten osalta. Tämä on ymmärrettävää, koska läheisen kuolema ja hautaan siunaaminen koskettavat surevia syvästi.

Osallistujarajoituksesta syntyi hämmennystä pitkälti siitä syystä, että valtion viranomaiset tulkitsivat kymmenen osallistujan rajaa 17.3. keskenään jossain määrin eri tavoin. Epäselvyyttä oli siitä, sovelletaanko kirkollisiin toimituksiin tartuntatautilakia vai kokoontumislakia ja mitä tästä poikkeusoloissa seuraa.

Asiaa on piispojen pyynnöstä käsitelty ministeriöiden kesken. Vallitsevaksi käsitykseksi on muodostunut, että kirkolla on asiassa mahdollisuus tehdä tarkoituksenmukaisuusharkintaa, kunhan peruslinja pienestä tilaisuudesta säilyy.

Tällä perusteella piispat tarkentavat 16.3. seurakunnille antamaansa ohjetta. Hautaan siunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan. Muilta osin piispojen aiempi linjaus jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista on edelleen voimassa.

Yleislinjana on edelleen enintään 10 hengen tilaisuus

Yleisenä rajana pysyy edelleen rajoitus kymmeneen osanottajaan. Tämän peruste on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä, mikä voi olla vaarallinen erityisesti vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville. Piispat toivovat kaikkien ymmärrystä tälle tosiasialle.

Jos hautaan siunaamisesta muodostuu lähiomaisten siihen osallistuessa yli 10 hengen tilaisuus, tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat siunauskappelissa tai haudalla riittävän etäällä toisistaan. Luonnollisesti on selvää, ettei vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön tule osallistua siunaustilaisuuteen.

Muiden kirkollisten toimitusten osalta kukin piispa antaa hiippakunnassaan tarvittaessa yksittäistapauksissa ohjeita tässä kerrotun peruslinjan mukaisesti.