Talousarvio

Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi on vahvistettu 1,4 %.

Tilinpäätös

Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmien liitetietoineen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Forssan seurakunnan talousarvio vuodelle 2018 oli huomattavan alijäämäinen 325 606 euroa. Kautta linjan saatiin kuitenkin määrärahoja säästymään ja testamenttilahjoituksena 205 000 euron ennakoimaton tulo. Seurakunnan vuoden 2018 ylijäämä oli  354 604 euroa.

Forssan seurakunnalle tilitettiin kirkollisveroa ennakoitua vähemmän. Kirkollisverot laskivat 85 520 euroa edellisvuoteen verrattuna.

Seurakunnan väkiluku vuoden 2018 lopussa oli 12 954, mikä on 256 jäsentä vähemmän kuin vuoden alussa. Väestö ikääntyy ja syntyvyys on laskenut. Seurakuntaan kuuluu 76 % forssalaisista.

Talousarvio 2019

Tasekirja 2018

Talousarvio 2020