Virkatodistukset ja sukuselvitykset

 

Virkatodistuksen voi tilata puhelimitse, sähköpostilla tai kirkon asiointipalvelun kautta.

Puh: 03-41451 (vaihde klo 9-13) forssan.seurakunta@evl.fi
Seurakuntatoimisto puh: 050-5889033 ja puh: 050-5824633.

 

      

Virkatodistus verkosta

Yksityishenkilöt voivat tilata kirkon asiointipalvelun kautta virkatodistuksen itsestään (elää-todistus) tai sukuselvityksen vainajasta perunkirjoitusta varten.

Todistuksen voit tilata tästä linkistä.Linkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Elää-virkatodistuksen toimitusaika on 2-5 työpäivää, sukuselvityksen viikosta kahteen viikkoon.

 

**

Asiakastiedote 
1.6.2021


Virkatodistusmaksut 1.1.2020 alkaen


Kirkkohallituksen tekemässä maksupäätöksessä on huomioitu Suomen ev.-lut. kirkon kirkonkirjojenpitoon liittyvä uudistus. Uudistuksen aikana osa sukuselvitysmuotoisista virkatodistuksista laaditaan keskitetysti valtakunnallisesti vainajan viimeisen jäsenyysseurakunnan mukaan. Osa sukuselvitysmuotoisista virkatodistuksista laaditaan taas siten, että kokonaisuuteen liittyvät todistukset tilataan erikseen jokaisesta tarvittavasta seurakunnasta. Kaksi eri tapaa laatia todistuksia on huomioitu myös todistusten hinnoittelussa.


Todistuksista perittävät maksut
1. A) Katkeamaton sukuselvitys Suomen ev.lut. kirkon jäsenyysajalta päähenkilöstä 45 €. Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 €. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Poikkeuksina:
- Mikäli lapsen elää-tieto ilmenee vanhemman todistuksesta, ei lapsesta tarvita erillistä elossaolotodistusta.
- Lapsettoman vainajan elossa olevista vanhemmista ei tarvita erillisiä todistuksia, vaan vanhempien elää-tieto vainajan todistuksella riittää.
- Jos tiedot tarvitaan isovanhemmista alkaen, todistuksella riittää setien, enojen ja tätien elää-/kuolintieto.
- Puolisosta ei laadita omaa erillistä todistusta, jos puolison ja päähenkilön jäsenyysaika- ja lapsitiedot ovat avioliiton ajalta täysin identtiset.
Jäsenyysaikatietojen täydennykset 9 € / todistus.
Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan eri käyttötarkoituksia varten, veloitetaan kaikista todistuksista alkuperäisen todistuksen hinta.


B) Sukuselvitys, joka sisältää yksittäisiä seurakuntia koskevat ja rajattuun ajanjaksoon liittyvät tiedot (välitodistus)
- 30 € / päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan todistukselle digitoiduista tai kirjamuotoisista kirkonkirjoista (poikkeuksena jokin tietty yksittäinen tieto kuten vainajan kuolintieto 9 €).
- 9 € / päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan todistukselle uudemmista jäsentietolähteistä.
- Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 €.
- Jäsenyysaikatietojen täydennykset 9 € / todistus.


2. Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta sekä elossaolon todistamisesta ulkomaista eläkeyhtiötä varten veloitetaan 9 €.


3. Kastekirjan otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9 €.


4. Todistuksen lisäkappaleesta veloitetaan 9 € (sama tilaaja ja sama käyttötarkoitus, eli todistus on identtinen kopio alkuperäisestä).
Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut
Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa. Mikäli todistusten laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.


Kuvatiedostoista veloitettavat maksut
Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuvasta työstä veloitetaan perusmaksuna 45 euroa. Mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.
HUOM! Kuvatiedostojen kopiointeja koskevat pyynnöt toimitetaan Kirkkohallitukseen. Seurakunnissa ei tehdä kuvatiedostojen kopiointeja.


Maksuttomat todistukset
Maksuttomia todistuksia ovat sellaiset todistukset, joiden maksuttomuus perustuu johonkin voimassa olevaan lakiin. Maksuttomista todistuksista ei peritä toimitusmaksua.


Henkilö voi tarkastuttaa kirkonkirjoissa ja seurakunnan muissa rekistereissä olevat omat tietonsa kerran vuodessa maksutta. Jos tarkastusoikeutta käyttää useammin, veloitetaan tietojen luovutuksesta 9 € / todistus.


Toimitusmaksu
Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta (nouto, postitse, sähköpostitse) toimitusmaksua 5,50 €, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan molemmista erikseen 5,50 €. Jos todistus toimitetaan asiakkaan pyynnöstä useammalla eri tavalla (esim. postitse ja sähköpostitse) tai useampaan eri osoitteeseen, veloitetaan jokaisesta toimituksesta erikseen 5,50 €.
Aiemmin lähetettyjen todistusten kopioiden lähettämisestä veloitetaan 9 € / todistus ja toimitusmaksu 5,50 €.
Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €.


Sanna Heickell
Rekisterijohtaja, Kirkkohallitus