Forssan seurakunnan hautausmuodot ovat arkkuhautaaminen tai uurnahautaaminen sukuhautoihin ja paikaton uurnahautaaminen muistolehtoon.
Hautapaikallisiin hautoihin on ostettavissa seurakunnalta hautahoitoja.

 

Hautapaikkamaksut 1.1.2014  alkaen

                                                         

                                                                         Oman kunnan                                 Vieraan kunnan

                                                                                 jäseneltä                                           jäseneltä

 

Hautasija 25 v (arkkupaikka)                                 100 €                                              500 €

Hautapaikan lunastus                                            4 €/v                                               20 €/v

 

Uurnahautapaikka 25 v                                           70 €                                                500 €

seuraavat uurnat                                                      35 €                                                 35 €

 

(Uurnahautapaikka on voimassa 25 vuotta viimeksi haudatun uurnan jälkeen)

Uurnalehto                                                                30 €                                                 180 €

 

Sotainvalidipaikka                                                      -                                                       -

Sotaveteraanin/                                                          -                                                       -

Lottapalv. olleen hautasija

 

Uudesta hautapaikasta ei enää anneta neljää sijaa enempää ja vanhojen hautapaikkojen

uudelleen lunastamisen yhteydessä peritään kaikista sijoista yksinkertainen sijamaksu.

 

Muut hautaukseen liittyvät maksut 1.7.2013 alkaen

                                                                                      

Arkkuhaudan kaivu, peitto ja jälkikunnostus                                                            390,00 € *

Jos omaiset peittävät itse, vähennetään

peittämisen osuus                                                                                                       - 50,00 € **            

                             

Uurnahautauksen työt                                                                                                  70,00 € ***                                      

 

Vainajan säilytystila (ei koske uurnia)                                                                         20,00 €/alkava vko                   

ev.-lut. kirkkoon kuulumaton tai muualle haudattava                                                                        

 

Siunauskappeli/Koijärven kirkko                                                                                 150,00 € (sis. kylmiön)

ev.-lut. kirkkoon kuulumaton (ei peritä ortodokseilta)

 

Uurnalehdon laatta                                                                                                        63,00 €   

 

* Arkkuhaudan kaivu ja peitto sisältää kaivun, peittämisen, kaivajan matkakulut, apumiehen osuuden sekä jälkikunnostuksen.

 

**Omaisten peittäessä haudan itse, vähennetään maksusta vain 50 €, koska omaisten itse peittäessä, jää seurakunnalle aina viimeistelytyötä enemmän.

 

***Uurnahautauksen työ sisältää kaivun ja jälkikunnostuksen.

 


 

Uurnanlasku

Uurnanlaskuaika tulisi sopia viikkoa ennen haluttua ajankohtaa hautausmaanhoitajan kanssa. Uurna on laskettava maahan vuoden kuluessa tuhkauksesta. Vaihtoehtoina ovat sukuhauta tai paikaton muistolehto.

Uurnanlaskuun osallistuvat tavallisesti vain lähiomaiset hautausmaan vahtimestarin (suntio) opastuksella. Papin voi myös pyytää mukaan tilaisuuteen. Uurnalaskuun kokoonnutaan Forssassa uudella kappelilla tai Koijärvellä hautausmaalla. Uurnan kanssa siirrytään hautapaikalle, jossa hauta on valmiiksi avattu. Joku omaisista tai vahtimestari laskee uurnan hautaan. Laskemisen helpottamiseksi on uurnassa tavallisesti narut. Tämän jälkeen uurnahauta peitetään. Vahtimestari voi auttaa haudan umpeenluomisessa. Haudalle jää yleensä pieni hiekkakumpu, joka tasoitetaan seurakunnan toimesta noin kahden viikon kuluessa sulan maan aikaan. Talvella laskettujen uurnien hautoja tasoitetaan keväällä maan sulettua.

Muistolehtoon hautaamisen suorittavat hautausmaan työntekijät, jolloin hautasija jää vain seurakunnan tietoon. Kukkia ja kynttilöitä voi tuoda yhteiselle muistomerkille. Muistolehdon kivipaateen voi halutessaan tilata muistolaatan taloustoimistosta. Seurakunta huolehtii laatan kiinnittämisestä.

 

Hautaan siunaaminen


Mari Lehto                                                               

Hautausmaanhoitaja                                           

Hautauspalvelut                                                        

Hautausmaatyö                                                        

                                                   

050 575 6646                                                             

Tampereentie 10, 30100 Forssa           

 

                  
                                                                        
 

Tuhkauurna laskettuna sukuhautaan.